AKCİĞER HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTANESİ KAPATILMAYABİLİRPerşembe, 23 Eylül 2010

AKCİĞER HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTANESİ KAPATILMAYABİLİREkim ayı sonunda kapatılması öngörülen Kırcaali - "Dr. Vasil Vlaskaev" Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz İl Hastanesinin kapatılmayıp hizmet vermeye devam edebilmesi için Sağlık Bakanlığına iki ayrı öneri sunulacak. Sağlık Bakanı Prof. Ana Mariya Borisova 13 Temmuz tarihinde Kırcaali'de yapmış olduğu kişisel sağlık kartı (karnesi) görüşmelerinden sonra, gazetecilerin önünde Hastanenin kapatılıp hastalık sonrası tedavi hastanesine dönüştürüleceğini açıklamıştı. Gerek hastane çalışanları gerekse il genelindeki vatandaşlar bakanın bu kararına çeşitli yollardan tepkilerini gösterdiler.

Bugünlerde belli oldu ki Hastanenin kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda iki kurtarma planı belirdi. Birincisi Kırcaali belediyesinin diğeri de valiliğin hazırlamış olduğu Hastane kurtarma planı. Belediye, Hastanenin 30+10 yatak kapasitesine sahip Özel Akciğer (Pnömo-Ftizyoloji) Hastalıkları Teşhis ve Tedavi Hastanesine dönüştürülmesi seçeneğini sunuyor. Bunun yapılması için de hastanenin Sağlık Kanundaki çeşitli hastanelerin hizmet verebilmesi için gerekli yatak kapasitesi, teknik donanım, faaliyet hacmi, klinik laboratuvar, uzman doktorlar, ihtisas sahibi personelin bulunması ve daha birçok ölçütün yerine getirilmesi gerekli ve de 1 Kasım'a kadar Hastanenin yeni kaydının yapılması ve ruhsatının alınması gerekiyor. Aksi halde Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesi kapatılacak.

Salı (21 Eylül) günü başkanlığını Vali İvanka Tauşanova'nın yaptığı İl Sağlık Komisyonun gerçekleştirdiği oturumda, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesinin İl Hastanesine ya da diğer adıyla Çok Yönlü Etkin Sağlık Hizmeti veren "Dr. Atanas Dafovski" Hastanesine aktarılması tartışıldı. Aktarılma sonrası eski hastane 20 yatak kapasiteli pnevmonoloji ve 7 yatak kapasiteli ftizyoloji(ftizitri) hastalıklarını tedavi eden bir bölüm (Pnömo-Ftizyoloji Kliniği) olarak hizmet vermeyi devam etmesi seçeneği görüşüldü. Valiye göre mevcut bina, donanım ve uzman kişiler korunmuş olup, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesi farklı bir yapıyla İl hastanesinin "şapkası" altına geçmiş olacak. Tauşanova'nın da savunduğu bu yeni yapılanmanın sadece idari personeli ve hizmet birimlerini etkileyeceği anlaşıldı. Ancak bu "yutmanın" gerçekleşmesi için belediye meclisi kararıyla, Hastane binalarının İl hastanesine aktarılması gerekiyor. Ona göre bu yapılanma gerçekleştiği halde Sağlık Bakanı Borisova'nın istemiş olduğu Hastanenin kapatılıp, hastalık sonrası tedavi hastanesine dönüştürülmesi kararı önlenmiş oluyor.

Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesinin farklı bir yapıya dönüştürülmesi için mevcut olan iki seçenek de görüşülmek üzere Sağlık Bakanlığına sunulup, son kararı bakanlık verecek.

Pnömonoloji - göğüs hastalıkları bilimi

Ftizyoloji - verem (ince hastalık, tüberküloz) bilimi


DİĞER HABERLER