ALLAH'IMIZA, PEYGAMBER'İMİZE, ATATÜRK'ÜMÜZE, TÜRKİYE'MİZE VE MİLLİ DEĞERELERİMİZE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ.!Pazar, 25 Temmuz 2010

ALLAH'IMIZA, PEYGAMBER'İMİZE, ATATÜRK'ÜMÜZE, TÜRKİYE'MİZE VE MİLLİ DEĞERELERİMİZE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ.!Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (SAS)'in manevi şahsiyetine hakaret eder tarzda önce Danimarka' da başlayıp daha sonra İsveç, Fransa, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, İzlanda, Meksika ve Norveç'de bazı gazetelerin karikatür yayımlanarak İslam'a Küresel Saldırıların başladığı aşikârdır.

Dini ve milli değerlerimize yapılan saldırılara maalesef Bulgaristan'ın aşırı milliyetçi ve ırkçı partisi ATAKA da, gerek görsel gerekse yazılı medyasında destek vererek katılmıştır. ATAKA partisinin resmi sitesinin Blog sayfasında Allah'ımız, Peygamber'imiz, Atatürk'ümüz ve Türkiye'miz ile ilgili çirkin ve insanlıkla bağdaşmayan yazılar ve resimlere yer verilmiştir.

Balkan Coğrafyasında altı asır kalmış ecdadımız, bu süre zarfında, hiçbir milletin dinine ve diline karışmamış, onları rencide edici davranışlarda bulunmamış ibadetlerinde özgür bırakmıştır.
Balkanlarda bütün baskılara, eziyetlere tabii tutulan, yıllarca yaşadıkları topraklardan göç ettirilen Türk milleti, bu kötü şartlar altında dahi itidalini korumuştur. Hatta bu zor şartlarda dahi hiç kimsenin dinine küfretmemiştir.

Bizim bütün bu hoşgörümüzü görmezden gelerek, dini ve milli değerlerimize hakaret eden kendini bilmez ırkçı ATAKA partisi tamamen bizleri tahrik etmeye çalışmaktadır.

Bütün bu yapılanları şiddetle kınıyoruz.
Bütün Türk Halkı ve Göçmenleri, özellikle Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızı itidalli olmaya davet ediyoruz.
Bizler, tarihin içinde yoğrulmuş hoşgörülü insanlarız. Sabrımızın test edilmeye çalışıldığı bu günlerde, Irkçı ATAKA partisinin dini ve milli değerlerimizi ön plana çıkarması tamamen bizleri tahrik etmeye yöneliktir.
Bizler sabırlı insanlarız. Tavrımızın test edilmeye çalışıldığı bu günlerde milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak, dini ve milli değerlerimize sahip çıkacağız ve atalarımızdan aldığımız bu kültürü sonuna kadar koruyacağız.


DİĞER HABERLER