Angel Naydenov: "Cuma günü "Banya Başı" Camisi skandalının sorumluları hem Ataka, hem GERBÇarşamba, 25 Mayıs 2011

Angel Naydenov: "Bulgaristan İçin Koalisyon" Parlameno Grubunun adına bugün deklarasyon tanıtan Angel Naydenov, "Ataka'nın ve temsilcilerinin gösterdiği hareketler bizim için kasıtlı bir tutumun belirtisidir. Bu kasıtlı tutum, çeşitli sosyal gruplara ve dini topluluklara, Anayasa'ya ve devletin kanunlarına karşı provokasyonlarla dolu. Ayrıca bu kasıtlı tutum, hoşgörü ilkelerine, sabra, Bulgaristan toplumunun geleneklerine karşıdır" dedi. Naydenov, Sofya Camisinde yaşanan skandal için Ataka ile beraber, GERB'in de sorumlu olduğunu belirtti. Naydenov, Başbakan Borisov'un Mağdurlar Birliğinde konuşmalarını göz önüne getirerek, iki partinin de kullandığı dilin, nefretin dili olduğunu vurguladı.
Naydenov, "Volen Siderov'un ve Ataka partisinin saldırıları ve kullandıkları şiddetin affedilerek, alçak gönüllülükle karşılandığı gerçekten de çok örnekler var. Fakat şunu söylemek istiyorum ki, Ataka partisi Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov'un istifasını istemekte haklı gibi görünüyor. Çünkü Tsvetanov da Ataka partisinin hareketlerini hoşgörü ile karşıladı. Yani Atakacıların cuma günü İçişleri Bakanına karşı öfkeli tepki vermelerinde şaşılacak bir şey yok" diye fikir beyan etti.
Angel Naydenov GERB milletvekillerini, sundukları deklarasyonla Ataka'nın hareketlerini desteklediklerini göstererek, bir nevi son iki yıldaki tüm davranışlarını affetmekle suçladı.
Naydenov, bu tür davranışın seçimlere yönelik olduğunu, fakat bunun milliyetçilik retoriğin işaretiyle geçen saldırganlığın, şiddetin, aşırılıkların affı olamayacağını öne sürdü.
"Bulgaristan İçin Koalisyon" Parlamenter Grubundan, Ataka'ya cuma günü gösteri yapmasına izin veren Sofya Belediye Başkanı ve diğer görevlilerin tam olarak sorumluluklarının belirlenmesine ısrar ettiler.
Solcu partiler, cuma günü aşırı davranışlarda bulunan herkese karşı suç duyurusu yapılması için acil harekete geçilmesini bekliyorlar. Naydenov'a göre, bu tür tutumu tahrik eden ve girişenlerden sadece ceza sorumluluğu değil, siyasi sorumluluk da aranması gereklidir.


DİĞER HABERLER