AP Milletvekillerinin çalışmaları milli menfaat odaklı olacakSalı, 29 Temmuz 2014

AP Milletvekillerinin çalışmaları milli menfaat odaklı olacak2014-2020 döneminde Avrupa Birliği içinde Bulgaristan'ın ulusal menfaatinin savunulması ve ülkemizin birlik üyesi 28 devlet arasında hak ettiği yeri alması ve eşit olarak görülmesi, Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu vekillerinin yürüttüğü çalışmaların odağını oluşturuyor. Vekillerimizin bir bölümü Pazartesi günü Sofya'da düzenlenen toplantıda vatandaşlara genel ve kişisel hedeflerini anlattı.

Bizde bankacılık sisteminde yaşanan sarsıntılardan ve Ukrayna'daki çatışmalardan dolayı Bulgaristan'ın Avro Bölgesi ve ortak Enerji Birliğine üye olması, Reformcu Bloku/Avrupa Halk Partisi temsilcisi olan Svetoslav Malinov için öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Malinov, ABD ve Kanada'nın Bulgaristan vatandaşlarına uyguladıkları vizelerin kaldırılması ve sığınmacılar hakkında uygulanan muameleler konusunda birlik üyesi tüm devletler için aynı kuralların geçerli olması için mücadele edeceğini öne sürdü.

"Her ne kadar AB bir bütün olarak ele alınmalıysa da dünya devletlerinin büyük bir bölümü, AB üyelerini ikiye bölüyorlar. Vizeler konusunda biz Bulgarlar, Romanya, Çek Cumhuriyeti vatandaşları ve AB içindeki bazı diğer halklar gibi eşit olarak görülmüyoruz. Ayrıca sığınmacılar problemini de biz Bulgaristan vatandaşları yakından gördük ve yaşadık. Bu konuyu düzenleyen yasal çerçeve, Afrika'dan, Asya'dan hele de Yakın Doğu ve Arap ülkelerinden gelen tüm sığınmacı akınlarına uğrayan, ön çizgide yer alan devletlere karşı adil değildir, büyük yük Bulgaristan, Yunanistan, Malta, Kıbrıs ve İtalya gibi devletlerin üzerine düşüyor " şeklinde konuştu Svetoslav Malinov.

GERB /Avrupa Halk Partisi temsilcisi Tomislav Donçev ise öncelikli hedeflerini sıralarken yakınlaşma politikası ve tek dijital piyasanın oluşturulmasına işaret etti. Sözlerine göre her alanda ne kadar çok Avrupa varsa Bulgaristan'ın yararı o kadar büyük olacak:
"Gerek karar alma mekanizması olarak, gerek hız olarak, gerek üye ülkelerin politikalarını etkileme ve onları ortak politikalarla uyum haline getirme imkanı olarak olsun Avrupa hala yetersiz kalıyor. Ayrıca Avrupa, bütçe olarak bakıldığında da mütevazi görünüyor. Bir trilyon avro ne kadar devasa bir meblağ görünse de aslında AB'nin gayri safi hasılasının ancak yüzde 1'ini teşkil ederek hiç kalıyor. Daha çok Avrupa'ya ihtiyaç vardır. En azından bu konuda kızgın siyasi tartışmalara münasebet yoktur" dedi Tomislav Donçev.

BSP ve Sosyalistler ile Demokratlar Gurubu temsilcisi İliyana Yotova, ortak hedefleri sıralarken örganize suçlarla, para aklanması ve yolsuzlukla mücadele edilmesine, ayrıca da daha çok işyerinin açılmasına işaret etti. Sözlerine göre Bulgaristan için kilit önem taşıyan diğer öncelikli hedefler, ülkemizin Schengen'e kabul edilmesi ve yasa dışı göç sorununa çözüm getirilmesi olmaktadır:
"Bundan sayılı günler önce Schengen üyesi olan devletlerden kriter karşılama değerlendirmesi geldi. Bu kez de Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katılma imkanı konusunda mağdur edildikleri belirtildi. İç güvenlikten sorumlu yeni Komisyon üyesinin iki ülkenin kabul edilmeleri yönünde çalışması ve sonuç almasını ümit ediyoruz. Öte yandan yasa dışı göç konusu, AB Komisyonunun yeni Başkanı Jean-Claude Juncker için önceliklidir. Bu konuda titiz ve iyi mevzuatın olması, göç yollarını azaltacağı için Bulgaristan'ın menfaatine uygun olur."

DPS / ALDE temsilcisi olan İskra Mihaylova, AP'nun Bulgaristan üyeleri arasında Bölgesel Politika Komisyonu Başkanı olmak üzere en yüksek görevde bulunanıdır. İskra Mihaylova için öncelikli hedefler, büyüme ve istihdam politikaları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teşvik edilmesi, İstikrar Paktının savunulması, daha titiz banka birliği ve vatandaşların temel haklarının korunması olmaktadır. Bölgesel politika ve 2014-2020 döneminde operasyonel programlar ise kişisel hedefi olmaktadır. Radyomuza konuşan Mihaylova, 5 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin Bulgaristan ve AB arasında Ekim ayının sonunda yeni bir anlaşmanın, Ortaklık Sözleşmesinin imzalanması için kesinlikle engel olmayacağını belirtti:
"Ortaklık Anlaşması tek bir hükümetin işi değildir, bu ulusal bir anlaşmadır. Hangi hükümet tarafından hazırlanmış olduğu önemli değil. Önemli olan, ulusal menfaatler ve AB'nin genel kuralları arasında ortak noktaların bulunmasıdır. Bu anlamda bizim önerilerimizin iktidarda hangi hükümet olursa olsun Ekim ayında onaylanmasını bekliyoruz" diye konuştu İskra Mihaylova.


DİĞER HABERLER