Ardino Belediye Meclisi, ilçede maden faaliyetleri yapılmasına kesinlikle karşıÇarşamba, 22 Aralık 2021

Ardino Belediye Meclisi, ilçede maden faaliyetleri yapılmasına kesinlikle karşı

Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi 2021’in son toplantısını yaptı. Toplantının gündeminde 18 madde yer aldı. Meclis üyeleri, Gorubso-Kırcaali Şirketinin "Mleçino Maden Sahasındaki Kitnitsa Maden Yatağından Polimetalik Cevherlerin Çıkarılması" isimli yatırım projesi teklifi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu hakkında kategorik olarak olumsuz bir görüş dile getirdiler. Meclis üyeleri ayrıca Gorubso-Kırcaali Şirketinin Mleçino (Sütkesiği) maden sahasındaki Kitnitsa maden yatağından polimetalik cevherler çıkarması üzere işletme izni verilmesine de karşı çıktılar. Belediye Meclisi, devlet kurumlarının ve bakanlıkların kararı desteklemesini önerdi.

Gorubso-Kırcaali Şirketinin yatırım projesi teklifi, Mleçino maden sahasındaki Kitnitsa (Yatacık)  maden yatağının, Borovitsa (Çamdere), Tırna (Çıraklar), Dedino (Dedeler), Çernigovo (Karamusolar), Dolno Prahovo (Amatlar) yerleşim bölgelerinde yer alan Çernigovo ve Mirovets bölümlerinde bir açık maden ocağının inşası ile polimetalik cevherler çıkarılmasını ve çıkarılan madenlerin Gorubso'nun Kırcaali'deki mevcut tesislerinde işlenmesini öngörmektedir.

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, “Doğal çevre bileşenleri (su, toprak, hava, biyoçeşitlilik), 6 yerleşim yerinin kentleşmiş kısmı, teknik altyapı (su temini, ilçe yolları) için önemli olumsuz sonuçlar doğurması beklendiğinden ve ayrıca insan sağlığı ve geçim kaynaklarına yönelik mevcut risklerden dolayı bu yatırım projesinin uygulanmasına ilişkin olumsuz görüşümüzü bir kez daha ifade ediyoruz” diye kaydetti. Müh. Şaban’ın ifadesine göre, projenin uygulanması ile doğrudan dağ tarımı ve hayvancılıkla ilgili tarlalar, çayırlar ve ormanlar tahrip edilecektir. 249,109 dönüm tarım alanları etkilenecek ve zarar görecek. Patlatma çalışmaları nedeniyle bu yerleşim yerlerinde yaşayanların yaşamı ve sağlığı açısından da ciddi bir tehlike söz konusudur.

Bölge halkının yanı sıra Kırcaali Avcılık ve Balıkçılık Derneği ile Ardino Belite Brezi Avcılık ve Balıkçılık Derneği üyelerinden de madenciliğe karşı sert bir tepki geldi.

Meclis üyeleri, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle Ardino ilçesinde önlemler almaya karar verdi. Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban'ın önerisi üzerine Belediye Meclisi, Ardino Belediyesine bu yıl Covid-19 ile bağlantılı tamamlayıcı ve telafi edici tedbirler için sağlanan 210 000 levalık mali kaynakların ilçedeki sokak aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi için harcanmasını onayladı. Sağlanan fonlarla 3 000 adet sokak lambası LED armatürlerle değiştirilecek ve önemli bir bölümü de fotovoltaik lambalarla değiştirilecek.

Meclis üyeleri ayrıca evsel atıkların toplanması ve işlenmesi için tesis ve tesisatlara taşınması, tesis ve tesisatlarda / düzenli depolama alanlarında / evsel atıkların işlenmesi ve ortak alanların ve ilçedeki yerleşim oluşumlarının temizliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler için gerekli gelir ve giderlere ilişkin hesap planı taslağını ve 2022 yılı için yerleşim yerlerine yönelik evsel atık ücret miktarının belirlenmesine yönelik öneriyi de onayladılar.

Belediye Meclisi, 2021’in son toplantısında Belediye Başkanının Güzel Bulgaristan Programı MO2 Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Tedbiri kapsamında Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ardino'da bulunan Slıntse Kreşinde onarım faaliyetleri yapılması için proje önerisi ile hibe desteği başvurusu yapma fikrini destekledi.

Belediye Meclisi, Ardino Belediyesi Küçüklerin Anti-sosyal Davranışlarıyla Mücadele Komisyonunun faaliyet raporunu ve 2022 Yılı Çalışma Planı’nı oybirliğiyle kabul etti.

Güner ŞÜKRÜ


DİĞER HABERLER