Ardino Belediye Meclisi kasım ayı toplantısını gerçekleştirdiPerşembe, 01 Aralık 2022

Ardino Belediye Meclisi kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi

Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi, 2022 mali yılı belediye bütçesinde sermaye giderleri için belirlenen mali kaynaklar çerçevesinde ayrı ayrı yapıların isimleri listesindeki yapılar arasında telafi edici değişiklikler yapılmasını onayladı. Karar, yerel Meclisin kasım ayı toplantısında alındı. Gündemde yer alan 19 madde görüşüldü. Toplantıyı Başkan Sezgin Bayram yönetti.

Toplantı başlamadan önce Belediye Meclis üyeleri Belediye Başkanı Müh.İzzet Şaban’ı prestijli Yerel Düzeyde Yenilik ve İyi Yönetişim İçin Avrupa Etiketi 2022 Ödülü verilmesinden  dolayı tebrik ettiler. Ödül verme prosedürü, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (MRRB) tarafından yürütüldü. Etiket, manevi bir ödül, bir prestij simgesi ve belediyelerin yönetişimlerini sivil topluma hizmet adına iyileştirmeleri için bir teşviktir.

Yerel Meclis üyeleri, Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban'ın Ardino Belediyesi'nin 2021 - 2027 Dönemi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı BG05SFPR002-2.002 Belediye Kapasitesinin Güçlendirilmesi Prosedürü kapsamında "Belediye Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesiyle Ardino İlçesindeki Nüfusa Kaliteli Sosyal Hizmetlerin Sağlanması" projesine doğrudan hibe desteği verilmesi için başvuruda bulunmasına ilişkin önerisini oybirliğiyle onayladılar.

Belediye Meclis üyeleri ayrıca oybirliğiyle Ardino Belediyesi'nin bir proje önerisi ile 2021 - 2027 Dönemi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programınca proje seçimiyle hibe desteği verilmesine ilişkin BG05SFPR002-2.003 Çocuklar İçin Gelecek Prosedürü kapsamında başvurmasına karar verdiler.

Belediye Meclisi ayrıca 2023 Ardino İlçesinde Halk Kültürеvi Faaliyetlerini Geliştirme Programı da kabul etti. Ardino Belediyesi, 2023 yılında da amatör yaratıcılığın ve inisiyatifin korunması ve geliştirilmesi için önemli merkezler ve kültür ve eğitim birimleri olarak halk kültür evlerinin faaliyetlerini destekleyecek.

Yerel parlamenterler ayrıca Ardino ilçesinde çocukların ve öğrencilerin kişisel gelişimi için destek ihtiyaç analiz raporunu da kabul ettiler.

Güner ŞÜKRÜ


DİĞER HABERLER