Ardino’da “Rodoplar’da Tarihi Taş Köprüler - Modern Sunum ve Koruma Yöntemleri" projesinin sonuçları tartışıldıSalı, 31 Mayıs 2022

Ardino’da “Rodoplar’da Tarihi Taş Köprüler - Modern Sunum ve Koruma Yöntemleri

Ardino'daki (Eğridere) Belediye Müzesi salonunda "Rodoplar’da Tarihi Taş Köprüler - Modern Sunum ve Koruma Yöntemleri" projesinin sonuçlarının tartışıldığı kamuoyuna açık bir toplantı yapıldı. Toplantıda Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Ardino Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı da olan Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Mümünhocov, ilgili kurum temsilcileri ve ülkenin diğer bölgelerinden gelen konuklar hazır bulundu.

"Rodoplar’da Tarihi Taş Köprüler - Modern Sunum ve Koruma Yöntemleri" projesi, Ardino Belediyesi tarafından Meştra (Dülgerlerin Gizli Dili)- Geleneksel Bilgi ve El Sanatları Derneği, Ardino Belediye Müzesi ve Kırcaali Bölge Tarih Müzesi ile ortaklaşa uygulanmaktadır. Projenin temel amacı Rodoplar'daki taş köprü mirasını tanıtmaktır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, proje ekibine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Belediyenin kültürel mirasın korunması alanındaki mevcut faaliyetleri hakkında bilgi veren Müh. Şaban, “Çalışmaya devam ediyoruz, Şeytan Köprüsü'nün dünya kültürel ve doğal miras listesine alınması için UNESCO'ya başvurma niyetimizden vazgeçmedik. Bunun gerçekleşebilmesi için Kültür Bakanlığı ve Çevre ve Su Bakanlığının Şeytan Köprüsü'nün UNESCO Gösterge Listesi'ne alınmasına rıza göstermesi gerekiyor. Aldığımız yönün doğru olduğu konusunda iyimserim. Şeytan Köprüsü dünya kültür mirasının bir parçası olmayı hak ediyor ve bu onun muhafaza edilmesine ve korunmasına olumlu bir etki yapacak” diye kaydetti.

Meştra Derneğinde görev yapan Mimar İvan Kolev, "Taş Köprülerin Mimarisi" ve "Taş Köprülerin Mevcut Durumu ve Korunması" konularında konferanslar verdi. Tarihi taş köprülerin Rodoplar’ın sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Mimar Kolev, “Burada yüzlerce köprü yapıldı ve hepsi toplum için büyük önem taşıyor. Onlardan sadece Şeytan Köprüsü, ulusal öneme sahip taşınmaz kültür varlığı statüsüne sahiptir” diye kaydetti. Mimar, projeyi uygulama fırsatı verdiği için Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban’ın şahsında Ardino Belediyesi yönetimine ve müze küratörü Taner Çobanov’a içten teşekkürlerini sundu. Belediye yönetimine kültürel mirası koruma çabalarını sürdürdüğü için tebrik eden Mimar Kolev, projede yer alan gönüllülerin yanı sıra destekleri için tüm yerlilere ve kurumlara, araştırmacılara ve taş köprü severlere de teşekkür etti.

Kırcaali Bölge Tarih Müzesi küratörü Vildan Rasim, Rodoplar'daki taş köprülerin somut olmayan kültürel mirası hakkında konferansta saha çalışmasının sonuçlarını sundu. Ardino Belediye Müzesi küratörü Taner Çobanov ise Şeytan Köprüsü'nün korunması ve tanıtılması konusunda Ardino Belediyesinin deneyimi hakkında konferans verdi. Çobanov, Ardino Belediyesinin devletin Şeytan Köprüsü üzerindeki idare yetkisini devraldıktan sonra üzerinde çalıştığı çeşitli proje ve girişimlere ilişkin bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında "Taş Üstüne Taş" adlı sergi ve "Rodoplar’da Taş Köprüler" konulu fotoğraf yarışmasında yer alan fotoğraflar sergilendi.

Güner ŞÜKRÜ


DİĞER HABERLER