Arıtma Tesisi Planı Kabul EdildiPerşembe, 29 Eylül 2011

Arıtma Tesisi Planı Kabul EdildiKırcaali Belediye Meclisi üyeleri bugün, Kırcaali'de Atık Suları Arıtma Tesisi kurulması için ayrılan mülkün teklifi sunulan imar planını kabul ettiler. Bu alan belediye mülküdür ve şu anda şehrin atık su toplama hattı buraya akmakta. Gelecekteki atık sular arıtma tesisi meydanı Arda nehrinin sol kıyısında, "Kurşun ve Çinko Fabrikası" AŞ meydanı altında bulunmakta. Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı /İSPA/ "Su Döngüsünü Kolaylaştırmak için Teknik Destek" Programı dahilinde yapılan projenin yatırım öncesi çalışmaları, ayrılan bu alanın gelecekte çevre koruyucu tesisi kurmak için en uygun olduğunu gösterdi. Alan seçimi, ilgili kurum ve kuruluşların onayı alınarak yapılmıştır. İnşaatın onayı alınarak yapılmıştır. İnşaat için 46 dekar alan ayrılmış, buna ek olarak tesise kadar alt yapı kurulması da ön görülmüştür.


DİĞER HABERLER