"ARPEZOS-KUZEY" PARKINI "Tİ Vİ Bİ" KONSORSİYUMU İNŞA EDECEKSalı, 14 Aralık 2010

11 Aralık'ta, Belediye Başkanı Yardımcısı Müh. Vasil Bobekov'un başkanlığındaki "Arpezos-Kuzey" Parkı İhalesi Komisyonu, düzenlediği ikinci oturumunda projenin inşaatını gerçekleştirecek olan şirketlerin tekrar adaylığını koydukları belgelerini gözden geçirdiler. Finale sadece bir şirket kaldı, fiyat teklifi 5 950 000 leva olan şirket ismi ise Dimitrovgrad Konsorsiyum "Ti Vi Bi"dir.
Müh. Bobekov: "Geriye kalan "Arpezos- Kuzey" Birliği ve "Kırcaali 2010 - Parklar" şirketlerinin teklifleri gözden geçirildikten sonra, asfaltlama işlemlerinin çok olmamasına rağmen, ihale belgelerinde asfalt deposu kiralama anlaşması eksikliğinden dolayı kabul edilmeme kararı alındı" dedi.
Sayın Bobekov, gelecek hafta belediye başkanı ihaleyi gerçekleştirecek olan şirket ile anlaşma imzalayacağını bildirdi. Eğer ihaleye katılan diğer şirketler bu karara itiraz etmezlerse bu yılsonuna kadar parkı inşa edecek şirket ile anlaşma imzalanabilir.
Bu karara itiraz etme hakları olan diğer şirketlere de Komisyonun karar protokolü gönderilecek. Bobekov'a göre, eğer prosedürlerin yasal sürecinde sona erirse, 2011'in yaz aylarında parkın inşaatı başlayabilir.
"Arpezos-Kuzey" Parkı İhalesi Komisyonu, Rekabeti Koruma Komisyonu Kırcaali Belediye başkanının Ağustos ayında çıkardığı parkın ihalesini kazanan şirket ile ilgili emirnameyi fes ettikten sonra tekrar oturum gerçekleştirdi.
Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk ihaleye 4 şirket katılmış, bunlardan "Arpezos- Kuzey" Birliği ve Dimitrovgrad "Ti Vi Bi" Konsorsyumu finale kalmışlardı.
Belediye Başkanının emirnamesi ile "Arda Stroy", "Karaman", "El. İzgrajdane" ve "Simeks" şirketleri tarafından oluşturulan "Arpezos- Kuzey" Birliği kazanmıştı. Bu birliğin teklifi Dimitrovgrad şirketinin teklifinden 230 000 Leva daha yüksekti.
"Arpezos-Kuzey" Parkı inşaatı toplam 8 700 000 leva değerindedir, inşaat harcamaları KDV'siz 6 610 000 leva değerindedir. Avrupa Birliği "Bölge gelişimi" Operasyonel Programı tarafından finanse edilen projenin sona erdirme tarihi 21 Kasım 2011'dir.
Park toplam 320 dekarlık alandan 64 dekar alanda yer alacak. Parkta lunapark; voleybol, basketbol, tenis alanları; dinlenme bölgeleri; amfi tiyatro; şadravanlar; göl; kafeteryalar vb. Olması öngörülüyor.


DİĞER HABERLER