Azınlık dillerinin korunması için AP Milletvekili İlhan Küçük'ten Avrupa Komisyonu'na çağrıÇarşamba, 28 Ekim 2015

Azınlık dillerinin korunması için AP Milletvekili İlhan Küçük'ten Avrupa Komisyonu'na çağrı Avrupa Birliği Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Komisyonunun azınlık dillerin ve kültürlerin korunması için sistematik bir yaklaşım benimsemesi çağrısını yaptığı yazılı bir bildirge prosedürü başlattı.

24 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, Avrupa Parlamentosu'nda yer alan dört siyasi gruptan meslektaşlarıyla birlikte Avrupa Birliği'nde çok dilliliğin teşvikine ilişkin yazılı bildirge sunulması için prosedür başlattı. Bildirgede, "Dil hakları gerek bireysel, gerek kolektif haklar olsun temel insan hakları olup tüm vatandaşlara eşit imkanlar sağlıyor" deniliyor.

Seçim kampanyası sırasında anadilinde Türkçe propaganda yaptıkları için Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) üyelerine Bulgar yargısının kestiği bir sürü para cezaları, Küçük'ün Komisyona çok dillilik ve kültür çeşitliliğinin faydaları konusunda AB kurumları ve vatandaşlarını bilinçlendirmeyi arttırması çağrısını yapmaya itti.

Konuyla ilgili İlhan Küçük, "Çok dillilik, Avrupa Konseyi'nin 2002 yılında Barselona'da düzenlediği toplantısından beri AB'nin resmi politikasıdır. Yetersiz dil becerileri ve belirli dilin son derece teşvik edilmesi Avrupa'da mevcut sosyal krizini tetikleyen faktör olabilir. Hoşgörüsüzlük ve önyargıların artması aşırı sağcı siyasi güçlerin yükselişine sebep oluyor. Çok dilliliğin teşviki ve azınlık ve resmi olmayan dillerin kullanılmasıyla AB, Birliğin temel değeri olan kültür çeşitliliğini koruyup teşvik ediyor. İşte bu yüzden bir kısmı Avrupa Halk Partisi'nden (ENP), bir kısmı sosyalistler olan meslektaşlarla birleşip azınlık dillerinin ve kültürlerinin korunması için sistematik bir yaklaşım benimsenmesini istemeyi başardığımız için son derece mutluyum" dedi.

Yazılı bildirge, Avrupa Birliği'nin yetki alanı dahilinde olan bir konuyla ilgili maksimum 200 sözcük içeren bir metindir. Birdirge en az üç siyasi grubun 10 üyesi adına sunulabilir.


DİĞER HABERLER