Balkan Savaşının 100. Yılına Girerken Kültür DiplomasisiPazar, 24 Nisan 2011

Balkan Savaşının 100. Yılına Girerken Kültür DiplomasisiTürk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile Uluslararası Balkan Forumu'nun dördüncüsünü Edirne'de gerçekleştirecek.

28 - 30 Nisan 2011 tarihleri arasında Edirne - Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda yapılacak4. Uluslararası Balkan Forumu'nun konusu "Kültür Diplomasisi" olarak belirlendi. Üç gün sürecek Forum'un açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Yunus Emre Enstitüsü Müdür Yardımcısı Adnan Tekşen, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri M. Gökay Üstün, TİKA Başkan V. Dr. Mehmet Yılmaz, Edirne Valisi Gökhan Sözer, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen* ve konuk bakanlar yapacak.
4. Uluslararası Balkan Forumu'na Balkan ülkelerinden ve Türkiye'den yüzün üzerinde STK ve düşünce kuruluşu temsilcisi, akademisyen, büyükelçi, araştırmacı ve gazeteci katılacak.

BAŞKAN ŞENSOY; YENİ DİPLOMASİDE SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜR ÖNE ÇIKIYOR

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada günümüzde "Sert gücün" yerini "yumuşak güç" ve "akıllı güç" gibi kavramların aldığını söyleyen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy uluslararası siyasetin form değiştirip geleneksel diplomasi kanallarının yerlerini yeni diplomasi kanallarına bıraktığının altını çizerek "Bu yeni diplomasi şekli, hükümetler arası iletişimin yanı sıra, hükümetlerin diğer ülkelerin kamuoylarıyla ve farklı ülkelerin kamuoylarının birbirleriyle kurduğu iletişim ve etkileşim biçimlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, yeni diplomasi kültüre ve kültür öğelerine, sivil topluma daha da fazla önem vermeye başlamıştır. Fikirlerin, bilginin, sanatın, yaşam biçimlerinin değer sistemlerinin, inançların, geleneklerin ve kültürün diğer açılarının alışverişi olarak tanımlanabilecek olan kültür diplomasisi de gerek bölgesel gerekse de iç çatışmaların barışçıl çözümünde ve istikrarın sağlanmasında öne çıkan siyasi bir araçtır" dedi.

BALKAN SAVAŞININ YÜZÜNCÜ YILINDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

Önümüzdeki 2012 yılının Balkan Savaşlarının 100. Yılı olacağını ve yüz yıldır da Balkanların çatışma kaynaklı travmatik bir ortamda bulunduğunu söyleyen Şensoy Balkanlar'da bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesinin çatışmaları unutturmasa bile tekrarını önleyeceğine inandıklarını söyledi.

Başkan Şensoy sözlerini öyle sürdürdü "Kadim düşmanlıklar yerine sonsuza kadar sürecek dostluklar inşa etmek, güçlendirmek ve sürdürmek için farklı kültürler arasındaki ortak noktalara yapılacak vurgu üzerinde temellenen bir çeşit kültür diplomasisinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle, 4. Uluslararası Balkan Forumu, Balkanlar'daki dost ve akraba toplulukların yaşadıkları ülke ve toplumla olan kültürel bütünleşme problemlerini analiz edip ilgili ülke temsilcileri ile birlikte perspektifler çizmeyi; buna paralel olarak da kültür öğelerinin korunup geliştirilmesine ilişkin, akademik nitelikli canlı bir tartışma açmayı hedeflemektedir. Forumun, gerek ülkemiz ve gerekse diğer Balkan ülkelerinde birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi noktasında faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz."

VALİ SÖZER; EDİRNE VE ÇEVRESİ KÜÇÜK BİR BALKANLAR GİBİDİR

Edirne Valisi Gökhan Sözer ise yaptığı açıklamada Balkanlar'ın çeşitli kültürlerin kesiştiği ve birbirlerini etkilediği bir buluşma noktası olduğunu belirterek bölgede tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığını; bu durumun ortak tarih mirasında edebî eserlerde, sanat eserlerinde, abidelerde, binalarda, dilde, geleneklerde, müze, arşiv ve kütüphanelerde her an gözle görünür olduğunu söyledi.

Edirne ve çevresinin sosyal dokusuyla adeta küçük bir Balkanlar olduğun altını çizen Vali Sözer "Forum'un Edirne'de yapılması bu bakımdan anlamlı ve isabetli bir tercihtir" dedi.

Forumda oturum başkanlığını Büyükelçi Ömür Orhun'un yapacağı birinci oturumun başlığı "Balkanlar'da Bir arada Yaşama Kültürü: Kimlik Çatışmasından Kültürel Entegrasyona", başkanlığını Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Direktörlüğü'nden Alain Servantie'nin yapacağı ikinci oturumun konusu "Avrupa Birliği Sürecinde Balkanlar'da Kültürel Mirasın Korunması ve Kültürel Haklar", TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat Bilhan'ın yöneteceği üçüncü oturumun başlığı "Balkanlar'da Yeni Bir Sivil Topluma Doğru 1: Sivil Toplumun Gelişmesi ve Balkan Ülkeleri Kalkınma Ajansları İş Birliği", Kosova'daki Priştine Üniversitesi'nden Doç. Dr. Safet Merovci'nin yöneteceği dördüncü oturumun başlığı "Balkanlar'da Kimlik Politikaları: Çoğulcu Toplumun Oluşmasında Bir Belirleyici Olarak Kimlik",KKTC E. Başbakanı ve Meclis Başkanı Hakkı Atun'un yöneteceği beşinci oturumun konusu "Balkanlar'da İnanç ve Din: Karşılıklı Hoşgörü ve Anlayış İçin İş Birliği", Makedonya'daki Üsküp New York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dona Kolar Panov'un yöneteceği altıncı oturumun başlığı "Balkanlar'da Demokrasi Arayışı ve Medya" ile Bosna Hersek'ten Büyükelçi (E) Bisera Turkovic'in yöneteceği yedinci oturumun başlığı ise "Balkanlar'da Yeni Bir Sivil Topluma Doğru 2: STK'lar arası Diyalog ve Ortak Projeler" olarak belirlenmiş.


DİĞER HABERLER