BAŞKAN AZİS BASIN-YAYINI PERŞEMBE GÜNÜ OYLANACAK BÜTÇE HAKKINDA BİLGİLENDİRDİSalı, 23 Şubat 2010

BAŞKAN AZİS BASIN-YAYINI PERŞEMBE GÜNÜ OYLANACAK BÜTÇE HAKKINDA BİLGİLENDİRDİBelediye binasında yapılan 1 saatlik görüşme esnasında net bilgiler aktarıldı. Belediye Başkanı Yük. Müh. Hasan Azis, Kırcaali'nin 10 bölgesinde (Kırcaali, 9'u köy topluluğu ve 1'i kent olmak üzere 10 büyük bölgeye ayrılmıştır) ilgili muhtar, köy ve kent halkıyla 2010 Bütçe taslağı görüşmelerinin yapıldığını bildirdi. Belediye meclisinde temsil edilen veya edilmeyen ve "Bulgaristan Koalisyonu" dışındaki siyasi partilerin pasifliğine değindi. Başkan Azis ismi anılanın dışında hiç bir partinin kendisinin ve ekibinin görüşmeler için hazır olduğunu bildirmesine rağmen "halkın bütçesi" tartışmalarına katılmayışlarına bir anlam veremediğini, hatta bundan üzüntü duyduğunu bildirdi. Bunun dışında kamudan da pek ilgi oluşmadığını ve kapısının her güzel ve faydalı fikir için yarın akşama kadar hala açık olduğunu söyledi. 2010 Yılı Bütçesi'nin toplam bedeli 40 933 000 levadır. Bunlardan % 52'lik bir kısmı - 21 164 497 devlet geliri olurken geri kalan % 48'lik kısım da - 19 768 503 levası da yerel gelir olarak hesaplanmıştır. Sermaye giderleri için öngörülen miktar 9 374 947 levadır. Bunlardan devletin merkez bütçesinden 3 551 100 levalık bölümü mevcut olup, kalan 3 580 000 yerel gelirlerden ve 1 360 000 levalık kısım da özelleştirme fonundan beklenmektedir. Buradan da görülüyor ki, dünya ekonomik krizi olmasına rağmen geçen seneye nazaran sadece % 1,3 gibi bir azalma söz konusudur ama devletin doğrudan yardımı % 56 azalmıştır dedi Azis. Başkan, spora ve kültüre yapılan yardımın da altını çizdi. İlçede yapılan tüm spor dallarına toplam 208 000 leva ödenek ayrılırken iki tiyatroya da toplam 95 000 leva ayrıldığı bilgisi verildi. Yol yapımı, altyapı çalışmaları ve sosyal faaliyetler çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Yapılacak kapalı otoparkın önemi vurgulandı. Yapılmak istenilen ve 250 dönüm alana sahip olacak sanayi bölgesi hakkında bilgi verildi. Veselçani ile Vıjrodentsi semtlerinde trafiği daha bir düzene sokacak kavşak çalışmaları tanıtıldı. Bu çalışmalar hakkında ileriki gönlerde daha detaylı bilgi verilecektir. Son olarak başkan Yunanistan'daki ikili görüşmelerden söz etti. Komotini (Gümülcine) belediye başkanın kendinden çok emin bir şekilde 2010 yılın sonunda veya 2011 başında Kırcaali - Komotini devlet kara yolunun hazır olacağını. Yunan tarafındaki 6 tünel inşasının bittiğini ve proje zamanında gerçekleşeceğini söyledi.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER