Başkan Dr. Müh. Azis: Küresel Covid- 19 krizine rağmen Kırcaali Belediyesi birçok projeye imza attıPerşembe, 31 Aralık 2020

Başkan Dr. Müh. Azis: Küresel Covid- 19 krizine rağmen Kırcaali Belediyesi birçok projeye imza attıKırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, yazılı bir basın açıklaması yaparak, vatandaşlara şöyle hitap etti:
"2020 yılında küresel Covid- 19 salgınına rağmen Kırcaali Belediyesi, bir kısmını tamamladığımız, bir kısmına da yeni 2021 yılında devam edeceğimiz birçok projeyi hayata geçirdi.

Ekip olarak arzumuz, vatandaşlar için Avrupa Birliği standartlarında yaşam ortamı ve konfor yaratmak, sorunlara hızlı çözümler üretmek ve her bireyin ihtiyaçlarına duyarlı olmak.

Ayrıca 31 Aralık 2020'yi Kırcaali Belediyesinin sunduğu elektronik hizmetleri kullanmaya çağırmak için kullanıyorum.

Belediyemizin projeleri hakkında güncel bilgiler:
"Kırcaali Şehrinde Eğitim Alanlarının Yenilenmesi ve Yeniden İnşası" projesi- 13 863 049,07 leva. Gerçekleştirilen faaliyetler: Beş bina ve bahçe alanlarının tadilatı ve P. R. Slaveykov Lisesi, Otets Paisiy Lisesi, Hristo Botev Dil Lisesi, Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu, P. K. Yavorov İlköğretim Okulu ve Kırcaali şehrinde bulunan altı okula ekipman teslim edilmesi ve Mir Anaokulunun yeniden eğitime kazandırılması. Proje süresi 20 Eylül 2017-29 Ocak 2020.

"Kırcaali Şehrinde Sokak ve Kaldırımların Onarımı ve İyileştirilmesi" projesi- 5 052 148,73 leva. Proje süresi 18 Nisan 2018-21 Temmuz 2021.
1. Şehrin eski şehir kısmında yer alan "Dobruca", "İvan Vazov", "Kliment Ohridski", Hacı Dimitır Meydanı'nın onarımı.
2. Aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi ve başka altı sokakta kaldırımların onarımı.
3. Arpezos Parkı'nda yeni bir yaya köprü inşası.

"Kırcaali Şehrinde Sosyal Konut İnşaatı" projesi- 2 169 957,96 leva. Proje süresi 11 Temmuz 2018-11 Mart 2021. İnşaat Teknik Lisesinin eski öğrenci yurdu binasında 69 dairelik konut inşaatı ve dairelerin mobilyalarla donatılması.

"Kırcaalili Çocuklara Destek İçin El Ele" projesi- 971 500,00 leva. Proje süresi 12 Şubat 2018-12 Şubat 2021. Dört nolu öğrenci yurdu binasında çocuklar için üç yeni sosyal hizmet başlatılması ve Nadejda Engelliler Günlük Bakım Merkezinin yenilenmesi.

"Onurlu Bir Yaşam İçin El Ele" projesi- 1 678 127,78 leva. Proje süresi 1 Şubat 2019-1 Şubat 2021. Veselçane semtinde bulunan eski okul binasında yaşlılar için üç yeni sosyal hizmet başlatılması. Zihinsel bozukluğu olan yaşlılar için demans ve akıl hastalığı olan kişiler için barınma merkezleri/ ve bahçe alanında zihinsel engelli insanlar için yeni bir gündüz bakım merkezinin inşası olmak üzere iki yeni sosyal hizmetin başlatılması için Veselçane semtinde eski bir okul binasının yenilenmesi ve uyarlanması.

"Perperikon -Tanrıların ve Medeniyetlerin Evi" projesi- hibe desteği miktarı-7 366 758,00 leva. Proje süresi 26 Kasım 2020-26 Kasım 2022. Kompleksteki arkeolojik alanlarda konservasyon ve restorasyon projesinin tasarımı ve uygulanması, kompleksin çitle çevrelenmesi ve video gözetiminin yapılması ve atraksiyonun popülarize edilmesine yönelik faaliyetler.

"Antik Rodoplar ve Ege - Bölgenin Gelişimini Desteklemek İçin Kültür Koridoru" projesi- projenin toplam değeri 1 411 665,62 avro / 27 60977,97 leva. Kırcaali belediyesi için 1 200 090,58 avro /2347173,15 leva, proje ortakları Yunanistan'ın Maronya-Şapçı (Sapes) Belediyesi ve Kırcaali Bölge Tarih Müzesi için 2347173.15 leva. Perperikon Arkeolojik Kompleksinin ziyaretçi merkezinin inşaatı ve teçhizatla donatılması, kompleksin üç boyutlu bir modelinin geliştirilmesi, pazar araştırması ve pazarlama stratejisinin geliştirilmesi ve merkez için ekipmanın teslimi. Proje süresi 24 Kasım 22017-24 Haziran 2021.

"Kırcaali İlçesinde Heyelan Süreçlerinin Önlenmesi ve Heyelanlarla Mücadele" projesi- Sipey (Durhanlar) ve Entçets (Salman) köylerinde ve Ençets Kürek Tesisinde meydana gelen heyelanlara yönelik faaliyetleri kapsıyor. Sipey, Ençets köylerinde ve Ençets Kürek Tesisinde heyelan sonrası zemin güçlendirme çalışmaları yapılacak.

"Kırcaali İl Bilgi Merkezi Vatandaşlarla Birlikte" projesi- 369 999,00 leva. Proje süresi 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 dönemini kapsayan 36 ay. Vatandaşlara Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları tarafından sağlanan finansman desteği fırsatları hakkında bilgi verilmesi, Bulgaristan'da Operasyonel Programları ve AB faaliyetlerini popülarize etmek için etkinlikler düzenlenmesi.

"Kırcaali İlçesi Sakinlerine Destek ve Bakım Hizmetleri" projesi- ilk sözleşme kapsamında 399 498,08 leva, sözleşmeye ek protokol ile 744 573,08 levaya çıkarıldı. Proje süresi 1 Temmuz 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 18 ay. İlçe sakinlerine mobil sosyal ve sağlık hizmetlerinin sağlanması, mobil koruyucu bakım hizmetleri sunulması.

"Stambolovo - Kırcaali 54 Yerel Girişim Grbu Derneğinin Hizmet Bölgesinde Üç Yarasa Türünün Koruma Statüsünün İyileştirilmesi" projesi- 186 644,28 leva. Proje süresi 1 Aralık 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 18 ay. Üç yarasa türünün koruma statüsünün incelenmesi, yarasaların korunması için koruma önlemlerinin uygulanması - evler yerleştirilmesi, ağaçların işaretlenmesi vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Yarasaların çevre dengesi için önemi hakkında halk arasında bilgilendirme kampanyası yürütülmesi.

"Kırcaali İlçesinde Hava Kalitesini Yönetme Programının Partikül Madde ve Yüzey Aktif Madde Göstergelerine Göre Güncellenmesi" projesi- 34 998,00 leva. Proje süresi 1 Aralık 2020-31 Aralık 2022 dönemini kapsayan 23 ay. 2020-2027 dönemi için partikül madde ve yüzey aktif madde göstergelerine göre Kırcaali İlçesinde Hava Kalitesini Yönetme Programının güncellenmesi ve kabul edilmesi.

"Mutlu Bir Çocukluk İçin El Ele" projesi- 286 389,09 leva. Proje süresi 27 Nisan 2020-27 Nisan 2022 dönemini kapsayan 24 ay. Proje, Çiflik, Most (Köprülü), Perperek (Yağışlar), Şiroko Pole (Sürmenler) ve Stremtsi (Göklemezler) köylerindeki anaokulları ile ortaklaşa uygulanmaktadır. Bu anaokullarına giden çocklarların Bulgar Diline hakim olmaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri ve ebeveynlerle birlikte çalışmaya yönelik ek faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetleri içerir. Proje kapsamında bu anaokullarında kulüpler kuruldu.


DİĞER HABERLER