Başmüftlükten Milletvekili Valeri Simeonov'un ezan ile ilgili söylemleri hakkında deklarasyonCuma, 27 Mart 2015

Başmüftlükten Milletvekili Valeri Simeonov'un ezan ile ilgili söylemleri hakkında deklarasyonBulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, 25 Mart 2015 tarihinde Milletvekili Valeri Simeonov'un Halk Meclisi kürsüsünden yabancı düşmanlığı sınırındaki İslam karşıtı konuşmasından ciddi kaygılar içerisindedir.

Simeonov'un "Sizlere sorabilir miyim, seçim günü sonrasında hoca neden minareden uluyordu? Hem o ne uluyordu ?! Belki de anlaşılmaz bir dilde selamlıyordu" şeklindeki sözleri Müslümanların onur ve haysiyetini derinden incitiyor ve onların kutsiyetini zedeliyor. Ve bu sözler Bulgaristan Anayasası, Dinler Kanunu, Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından garanti edilen temel, doğal ve demokratik insan hakkı olarak din özgürlüğü hakkının tam aksinedir.

Yerli din görevlileri imam hatiplerin faaliyetiyle ilgili bu tür nitelendirmeler, üstelik Halk Meclisi kürsüsünden topluma hakaret edip incitmek için değil, toplumun çıkarlarını savunmak için seçilen bir milletvekili tarafından yapıldığı zaman kabul edilemez bir şeydir.

Bu tür söylemler nefret dilinin yansımasıdır. Bu nefret dili açık seçik hedefle kullanılıyor. Cemaatin namaza davet edildiği ezan olduğu gibi İslam dininin kutsal değerlerinin lekelenmesi, bir milyonu aşkın Bulgaristan vatandaşının dini inançlarının azaltılması, toplumu bölmek ve din ve etnik düşmanlığının körüklenmesi hedefleniyor.

Namaza çağrı yapılan ezan artık 15 asırdan fazla tüm dünyada tam belirli saat ve dakikalarda Arapça olarak okunuyor ve tüm Müslümanlar tarafından ne anlama geldiği ve Müslüman olmayanların belirli bir bölümü tarafından da biliniyor. Bu sebepten dolayı kutsal namaz çağrısı olan ezanın "ulama ve anlaşılır dilde selamlamalar" şeklinde cahilce telkinlerle benzetmeler yapılmasına ve dinin siyasi partilerin seçim mücadelesine dahil edilmesine yönelik her hangi teşebbüse kesinlikle karşıyız.

Bu bağlamda hatırlatmak isteriz ki, Bulgaristan Anayasası'nın 44.maddesinin 2.fıkrasına göre ırk, milli, etnik ve din düşmanlığının körüklenmesi ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesine yönelik faaliyet yürüten teşkilatlar kurulmasını yasaklıyor. Ayrıca Ceza Kanunu'nun 164.maddesine göre söylem, baskı veya başka kitle iletişim araçları, elektronik bilgi sistemleri veya başka bir şekilde dine dayalı nefret yayan herkese cezai sorumluluk öngörülüyor.

Yukarıda belirtilen normlara dayanarak tüm yetkili makam ve kurumların bu tür hareketlerde bulunan kişinin cezalandırılması için gerekeni yapmaları çağrısında bulunuyoruz.


DİĞER HABERLER