Belediye başkanları, muhtar seçimi sorunu ile ilgili endişelerini açıkladılarPazartesi, 31 Ağustos 2015

Belediye başkanları, muhtar seçimi sorunu ile ilgili endişelerini açıkladılarBugün Kırcaali Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında Kırcaali ilinden belediye başkanları seçim sürecinin organizasyonu ve kanunun daimi ikamet adrese göre 100'den fazla kişilik nüfusa sahip tüm yerleşim yerlerinde muhtarlık oluşturma gerekliliği ile ilgili endişelerini dile getirdiler. Endişeli oldukları gözlerden kaçmayan Kırcaali ilinden yedi belediye başkanı, Merkez Seçim Komisyonu (MSK), Halk Meclisi Başkanı Tsetska Tsaçeva, Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanı Lilyana Pavlova ve sonbaharda yapılacak yerel seçimlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu Başbakan Yardımcısı'na gönderecekleri mektupta şu sorulara cevap bekleyeceklerini açıkladılar: 5-10 kişilik nüfusu olan yerleşim yerinde muhtar seçimi yapılmalı mı? Eğer cevap "Evet" ise her hangi bir idari yapı mevcut olmadığı halde seçim sandık komisyonun normal çalışması nasıl sağlanacak? Böyle bir muhtarlık binası inşa edilmeli mi ve bunun için gerekli kaynaklar nereden alınacak? Belediye başkanları 4 Eylüle kadar seçim sandık komisyonlarına ilişkin tekliflerle hazır olmaları gerektiği için sorunlara çözüm bulmakta zorlanıyorlar. Örneğin, Çernooçene (Yeni Pazar) İlçesinde nüfusun yüzde 80 oranı sandık açılması için gerekli olan köylerde daimi ikamet etmiyor. Şu ana kadar sorunun dikkatine arz edildiği kurumlardan hiç birinin herhangi bir tepki vermediği açıklandı. Belediye başkanları Kırcaali Valisi İliya İliev ile yaptıkları görüşmede sorunu ortaya attılar, fakat Vali Seçim Yasasının her hükmüne uyulmasını ısrar etti.

Kırcaali ilinde 241 muhtarlık mevcut. Yeni 142 muhtarlık kurulacak. Tüm ülkede 1885 yeni muhtarlık kurulacak. Belediye başkanlarının kaba hesaplarına göre bir muhtarlık binasının inşası 50 000'er levaya mal olduğu halde yerel bütçelere toplam yaklaşık 7 milyon levaya mal olacak.

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis yaptığı açıklamada, "Bizim endişelerimiz 25 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerin yasallığı ile ilgilidir. Bazı kanunlar Seçim Yasasına aykırı geliyor. Yasaya göre 100'den fazla kişilik nüfusa sahip yerleşim yerleri muhtarlık statüsüne sahip. Fakat kanunlara göre bir muhtarlık ancak Belediye Meclisi kararıyla kurulabilir. Bu demektir ki yerel yönetim kararı olmaksızın yeni bir idari bölünme oluyor. Ayrıca imkan olan yerde, belediyenin fonksiyonlarının uygulanabileceği yerleşim yerinde muhtarlığın kurulabileceğinin belirtildiği başka bir hükme de aykırı geliyor. Çoğu yerlerde elektrik, telefon ve uygun binalardan ibaret gerekli altyapı mevcut değil ve furgon satın alınarak, tekerlekler üzerinde muhtarlıklar kurulması varyantına geçilmeli. Kanuna aykırı gelen başka bir husus da seçim sandığı açılmasıyla ilgilidir. Seçim Yasası'na göre Seçim Sandık Komisyonu en az 20 seçmenin bulunduğu yerleşim yerinde açılmalıdır. Onlar eskiden mahalle statüsünde olan yerleşim yerleridir. Fakat yeni muhtarlıkların çoğunda gerçekte 10'un altında seçmen var. Bazılarında Krumovgrad'ın (Koşukavak) Sladkodum köyünde olduğu gibi sadece iki kişi yaşıyor, fakat seçmen listelerine göre orada muhtarlık olmalıdır. Bu tür tuhaf durumlar çok olacak ve bu nedenle MSK ve diğer ilgili kurumlarla sorunlara çözüm bulmak üzere diyaloğa hazırız. Her durumda biz Belediye Başkanları olarak kanun gerekliliklerine uyacağız, fakat Seçim Yasası'nda başka kanunlara aykırı gelen hükümler mevcut" dedi. Belediye Başkanı, yaratılan kaosun sorumluluğunu merkez idarenin taşıdığını belirtti. Hasan Azis'in ifadelerine göre yasal aykırılıklardan dolayı hukuksal ve siyasi sonuçlar olacak. Azis, ülkenin başka illerinden ve ilçelerinden de MSK'ye ve ilgili kurumlara benzer mektuplar gönderildiğini paylaştı.

Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, Çernooçene ilçesinde muhtarlıkların 16'dan 17 daha fazla olacağını kaydetti. Bunun maliyetinin belediye bütçesine mal olacağına dikkat çekerek, Avrupa'da idari birimlerin sağlamlaştırılması eğilimi gözlendiğini, burada ise tam tersi parçalandıklarını ifade etti. Osman, "Bu politika Avrupa Komisyonu'nun gerekliliklerine aykırı geliyor ve bölgelere öngörülen kaynaklarda kısıtlamalar olacak" diye kesin görüşünü aktardı. Ayrıca belediye bütçelerinden başka ulusal bütçenin de güncellenmesi gerekeceğine dikkat çekti.

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, MSK'ınn yasama organı tarafından hazırlanan Seçim Yasası'nı karinesini göz ardı ettiğini belirterek, yasayı hazırlayanların idari yapılar mevcut şimdiki muhtar vekilliklerinde oy kullanılmasını, koşullar olmayan yerleşim yerlerinde ise bunun gerekli olmadığını öngördüklerini söyledi.

Cebel (Şeyh Cuma) Belediye Başkanı Bahri Ömer, Kuzeydoğu Bulgaristan'da bir Belediye Başkanının yeni muhtarlıklar için artık 4 furgon almaya hazır olduğunu açıkladığını bildirdi. Ömer, "Benim 20 furgon almam gerekiyor" dedi.

Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Seçim Yasası'nın ancak iki kişinin yaşadığı Sladkodum Mahallesi gibi bir yerleşim yerinde muhtar seçimi yapılması paradoksuna yol açtığını ifade etti. Bu durumda "Seçim sandığı nasıl açayım? Seçim Sandık Komisyonu nasıl oluşturayım?" diye retorik sorular yöneltti.

Hasan Azis, gönderecekleri mektupla merkez idarenin dikkatine sorunu arz edip, Seçim Yasası'nda başka kanunlara aykırılıkların aşılmasına yönelik hızlı önlemler alınmasını amaçladıklarını vurguladı.

Belediye başkanlarının ifadelerine göre muhtar seçimi sorunuyla Kırcaali ilinde Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) seçimleri kaybetmesi hedefleniyor. Dolayısıyla Hasan Azis'in yeni bir döneme aday seçilirse Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmesi hedefleniyor. Bunun ispatı olarak belediye başkanları Kırcaali Valisi İliya İliev'in Belediye Başkanı Hasan Azis'in sadece mevcut muhtarlıklarda seçim yapılmasına ilişkin emrini iptal etmesini gösterdiler. Fakat İliev'in Hasan Azis'in Belediye Başkanlığı seçiminde olası rakibi olacağına dikkat çektiler. İldeki diğer ilçe belediye başkanlarının emirleri iptal edilmiş durumda değil. Belediye başkanları bunun rastgele birşey olmadığını düşünüyorlar.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER