Belediye İdaresi Çalışmalarının Daha Etkili OlacakPerşembe, 31 Ocak 2013

Belediye İdaresi Çalışmalarının Daha Etkili Olacak"Kırcaali Belediyesi İdari Sisteminin Çalışmalarını Düzenleme ve Çalışabilirliğini Artırma" Projesinin başlıca amaç ve faaliyetleri, basın toplantısında Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ve projenin yönetmeni olan Belediye İdaresi Sekreteri Sezgi Bekir tarafından tanıtıldı.

Basının önünde Hasan Azis, Kırcaali Belediyesinin hibe anlaşmalı projeyi geçen yılın Ekim ayında başlattığını belirtti. Projenin toplam değeri 108 676.04 Levadır; bunlardan %85'i Avrupa Sosyal Fonu, %15'i ie Bulgaristan Cumhuriyeti'nin ulusal bütçesi tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkanı: "Bu projenin gerçekleştirilme amacımız, belediyedeki idari bölümlerin teşkilat gelişimini sağlayarak Kırcaali Belediye İdaresi çalışmalarını daha etkili kılmaktır" dedi. Belirttiklerine göre bu proje, 2011 yılı sonlarında başlatılan "Belediye Politikalarının Oluşması, Gerçekleştirilmesi ve Denetlenmesi için Kırcaali Belediyesindeki İlgili Kişiler Arasında Etkili İş Birliği" Projesinin bir devamıdır.

Proje Başkanı Sezgin Bekir, 12 ay boyunca gerçekleştirilecek olan projenin altı faaliyeti hakkında bilgi verdi.

Projenin organizasyon ve yönetim faaliyetleri başlatılmıştır. Üç kişilik bir ekip oluşturulmuş, gerçekleştirecek şirketin ihalesi başlatılmıştır. Faaliyetlerden biri Kırcaali Belediyesi İdaresinin çalışma analizinin yapılması ile ilgilidir. Bunun için yapısı gözden geçirilecek, başlıca süreçleri ve bünyesindeki bölümlerin bağlantıları incelenecektir. Proje dahilinde idari bölümlerin ve çalışma süreçlerinin optimizasyonu için önlemler listesi de hazırlanacak.

Sezgin Bekir: "İşten çıkarma söz konusu değildir, her görevlinin gerçek görevlerini gözden geçirip görev alanı fonksiyonlarını ayırmaktır" dedi. Kırcaali Belediyesi çalışma süreçleri analizi ve var olan yöntem, prosedür ve iç kurallarının da ele alınıp analizler hazırlanacağını belirtti. Elde edilen sonuçlara dayanarak, belediye idaresinin çalışma süreçlerinin organizasyonu ile ilgili teşkilat değişiklikleri önerileri ve önlemleri hazırlanacaktır. Bu faaliyetin sonucu olarak ise Önerileri Gerçekleştirme ve Belediyenin Bütçe Tasarısına Önerileri Dahil Etme Haritası hazırlanacaktır.

"Kırcaali Belediyesi İdari Sisteminin Çalışmalarını Düzenleme ve Çalışabilirliğini Artırma" Projesinin dahilinde belediye idaresi çalışanlarının eğitimi ve iki yuvarlak masa da gerçekleştirilecektir. Proje 11.10.2013y. tarihinde sona ermesi gerekiyor., No: 12-11-3/11.10.2012 hibe anlaşması ile No: 12-11-3/ 12.04.2012 "Kırcaali Belediyesi İdari Sisteminin Çalışmalarını Düzenleme ve Çalışabilirliğini Artırma" Projesi, BG051PO002/10/1.1-04 İdari Kapasite Operasyonel Programının 1.1 "Etkili Devlet İdaresi Yapısı" önceliğinin I. "İyi Yönetim" alt önceliği tarafından finanse ediliyor.


DİĞER HABERLER