Beraat Kandilimiz, Beraatimize Vesile olsunPazartesi, 30 Nisan 2018

Beraat Kandilimiz, Beraatimize Vesile olsunMuhterem Din Kardeşlerim!

Bu akşam Beraat Kandilini idrak edeceğiz.

Yüce Mevlamıza Hamd ve senalar olsun ki bizleri Lütfuyla bir Beraat gecesine daha sıhhat ve afiyet içerisinde ulaştırdı.

Sonsuz merhamet, nihayetsiz af sahibi Yüce Mevlamız umumi Af ilan ediyor! Kullarını af etmek için müstesna zaman dilimleri bahşediyor. Ümitli olmamız gerektiğini ve günahlarımıza istiğfar etmemiz gerektiğini bir ayetinde Yüce Allah şöyle ifade ediyor "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir." (Zümer, 39/53).

Muhterem Din Kardeşlerim!

Beraat kelimesi sözlükte "suçtan, cezadan ve zorluktan kurtulmak ve arınmak" manalarındadır. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması hasebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de rahmet gecesi gibi isimler de verilmiştir.

Beraat gecesinde ümmeti- ümmeti diyerek niyazda bulunan Sevgili Peygamberimize tam şefaat hakkı verilmiştir.

Diğer önemli bir özelliği de Kuran-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına bütün olarak bu gecede indirilmesidir, ki buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Sevgili Peygamberimize Alak süresinin ilk beş ayeti indirilmiştir. Böylelikle Sevgili Peygamberimize (s.a.s) Kur'an-I Kerim, Mekke ve Medine'de olmak üzere yaklaşık 23 yılda nazil olmuştur. Bu hadiseye de tenzil denir.

Değerli Müslümanlar!

Bu müstesna geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve mükafatı vardır. Bu konuda Hz. Peygamberimiz Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan imsak saatlerine kadar: Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim....buyurur." (İbn Mâce).


Annemiz Hz. Aişe peygamberimizin beraat gecesini ibadetle ihya ettiğini dualarında da "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" niyazlarıyla dua edip Yüce Rabbimiz'e yakaran Rahmet Elçisi Sevgili Peygamberimiz (sav), bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir.

Muhterem din kardeşlerim!

Böylesi mübarek gecelerin bizlere Yüce Allah bahşedilen lütuf ve fırsat geceleri olduğunu bilelim ve ihya edelim. Yüce Mevla'mızın rahmet kapılarını samimi niyaz ve dualarla çalalım, beraata kavuşanlardan olalım inşallah.

Siz değerli okuyucularımızın ve bütün İslâm âleminin Berat Kandili'ni kutlarım. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni eder, bu gecenin, İslâm âleminin birlik ve dirliğine, dualarımızın kabulüne, arınma ve affına vesile olmasını ve bütün insanlığın Barış, huzur ve selametine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.

Cenab-I Hak sıhhat ve afiyetle, On Bir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerife de ulaşmayı nasip etsin.
Müşterek Dualarla olsun.

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü


DİĞER HABERLER