Beraat Kandilimiz, beraatimize vesile olsunPerşembe, 18 Nisan 2019

Beraat Kandilimiz, beraatimize vesile olsunMuhterem Din Kardeşlerim!

Cumayı, cumartesine bağlayan gece Beraat Kandilidir. Kandilinizi en içten duygularımla kutlarım.

Yüce Allah'a Hamd ve şükürler olsun ki bizleri Lütfuyla bir Beraat gecesine daha sıhhat ve afiyet içerisinde ulaştırdı.

Sonsuz merhamet, nihayetsiz af sahibi Yüce Mevlamız umumi Af ilan ediyor! Kullarını af etmek için müstesna zaman dilimleri bahşediyor. Ümitli olmamız ve günahlarımıza tövbe etmemiz gerektiğini bir ayetinde Yüce Allah şöyle ifade ediyor "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir." (Zümer, 39/53).

Değerli Müslümanlar!
Beraat kelimesi sözlükte "suçtan, cezadan ve zorluktan kurtulmak ve arınmak" manalarındadır. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması hasebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de rahmet gecesi denmiştir.

Beraat gecesinde ümmeti, ümmeti diyerek niyazda bulunan Sevgili Peygamberimize tam şefaat hakkı verilmiştir. Ümmetine düşkün Peygamberin, sünnetine ( örnekliğine) ne denli ittiba ediyor ( sünnetini takip ediyor) Ümmeti?

Gecenin diğer önemli bir özelliği de Kuran-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan, dünya semasına bir bütün olarak bu gecede indirilmesidir, buna inzal denir. Sevgili Peygamberimize (s.a.s) Kadir gecesinde nazil olmaya başlayan Kur'an-ı Kerim, Mekke ve Medine'de olmak üzere yaklaşık 23 yılda nazil olmuştur. Bu hadiseye de tenzil denir.

Kıymetli Mü'minler!

Bu müstesna geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve mükafatı vardır. Bu konuda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan imsak saatlerine kadar: Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim....buyurur." (İbni Mâce, "İḳāme", 191).

Değerli Müslümanlar!

Ramazan orucuna hazırlık orucu da olan, bir nevi sünnet mahiyetindeki beraat orucuna, Perşembe günümüzü de ilave ederek tutmaya çalışalım. Zira sevgili Peygamberimiz (s.a.s), farz oruçları (ramazan ayı orucu) haricinde, Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutarlardı. Haftalık bayramımız olması sebebiyle de Cuma günümüz, akşamında idrak edeceğimiz Beraat Kandili ile birlikte iki mutluluğu beraberinde yaşayacak, duaların kabul edildiği mübarek vakitleri idrak edeceğiz inşallah.

Annemiz Hz. Aişe peygamberimizin beraat gecesini ibadetle ihya ettiğini dualarında da "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" niyazlarıyla Yüce Rabbimiz'e dua eden Sevgili Peygamberimiz (sav), bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir.

Kardeşlerim!

Yüce Allah'ın biz kullarına bahşettiği mübarek geceleri, ibadetle, Kur'an tilaveti ve dualarla ihya edelim. Samimi niyaz ve dualarla Yüce Mevlamızın rahmet kapılarını çalalım, beraate kavuşanlardan olalım inşallah.

Siz değerli mü'minlerin ve İslâm âleminin Berat Kandili'ni kutlarım. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi kılmasını temenni eder, bu gecenin, İslâm âleminin birlik ve dirliğine, dualarımızın kabulüne, arınma ve affına vesile olmasını ve bütün insanlığın Barış, huzur ve selametine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.

Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyetle,beden ve gönül hazılığı ile On Bir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerife de ulaşmayı nasip etsin.

Rabbimiz biz kullarının,
İlmimizi arttırsın, fehmimizi (algımızı) geliştirsin, kur'an ve sünnet ikliminde bir hayat bahşetsin, salih amellerimiz ve samimi dualarımız ile bizleri salih kullarından eylesin. Amin.
Müşterek Dualarla olsun.

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Not : Beraat Kandili Şaban Ayının 15. Gecesi 19.04 .19 Cuma akşamıdır


DİĞER HABERLER