BEYANNAMEPerşembe, 22 Temmuz 2010

BEYANNAMEBiz, Kırcaali ve Haskovo illeri Belediye Başkanları olarak, Doğu Rodoplar'daki kültür kurumlarının yok olmasına yol açan Bakanlar Kurulu'nun " "Kadriye Latifova" Devlet Müzikal ve Dram Tiyatrosunu, "Dimitır Dimov" Dram ve Kukla Tiyatrosuna Dahil Etme" kararı ile kesinlikle hemfikir değiliz. Reform maskesi altına gizlenen yöneticilerin tutumu, aslında Bulgaristan'daki Türklere yönelik amaçlı insan haklarını çiğneme ve kültür haklarını kısıtlamaya yöneliktir.
"Kadriye Latifova" DMDT, gelenek ve kültürü korumak, hoşgörüyü desteklemek amacıyla yedi yıl önce kuruldu. Bu tiyatronun kapatılması, Bulgaristan'daki Türklerin benliklerinin en önemli unsurlarını /dil, gelenek ve kültür/ korumak ve geliştirmek haklarını çiğnemektir. Bulgaristan hükümeti, bu tiyatronun kapatılmasıyla, Azınlıkların haklarını Koruma Anlaşması ile belirlenen ve AB önünde üstlenilen sorumlulukları ihlal edecektir.
Bizler, "Kadriye Latifova" DMDT çalışanlarının protestosunu ve mali krizin geçeceğini, ancak Bulgaristan kültür kurumlarının kapatılmasıyla başka bir kriz, kültürsüzlük krizi meydana geleceği düşüncelerini destekliyoruz.
Bu yüzden de "Kadriye Latifova" DMDT çalışanlarının, kapatma kararının tekrar gözden geçirilmesi isteklerini destekliyoruz.
Bizler, yıllardır barış ve hoşgörü içinde farklı etnik grupların yaşadığı bölgelerin belediye başkanları olarak hükümetimizin, ülkemizin haklı olarak gurur duyduğu ve hoşgörü üzerine kurulmuş olan etnik modeli desteklemesini bekliyoruz.

Kırcaali Belediye Başkanı: Müh. Hasan Azis
Kirkovo Belediye Başkanı: Şükran İdriz
Momçilgrad Belediye Başkanı: Müh. Erdinç Hayrulla
Krumovgrad Belediye Başkanı: Sebihan Mehmed
Cebel Belediye Başkanı: Bahri Ömer
Ardino Belediye Başkanı: Resmi Murat
Çernooçene Belediye Başkanı: Aydın Osman
Mineralni Bani Belediye Başkanı: Müh. Orhan Mümün
Stanbolovo Belediye Başkanı: Macit Mandacı

21 Temmuz 2010


DİĞER HABERLER