Beyhan Mehmed oy birliğiyle Kırcaali Bölge Müftüsü seçildiPazartesi, 16 Mayıs 2011

Beyhan Mehmed oy birliğiyle Kırcaali Bölge Müftüsü seçildi Bugün "Ömer Lütfi" Kültür Derneğinde yapılan kongrede yerli imamlar oy birliğiyle, 5 yıllık dönem için Kırcaali Bölge Müftüsü olarak Beyhan Mehmed'i seçtiler. Bu, Yüksek İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Hacı'nın ve Yüksek İslam Şuranın Başkan Şabanali Ahmed olmak üzere resmi olarak tanınmalarından sonra mümkün oldu. Çünkü kabul edilen yeni tüzüğe göre bölge müftülüklerinde de müftülerin imamlar tarafından seçime tabi tutulması gerekiyor. Sonuçlar Şura Meclisinde değerlendirilecek ve bölgelere müftüler atanmış olacak. Adayların ismi oylamadan önce açıklandı.
Beyhan Mehmed oylamaya katılan 75 imamdan 72'sinin oyuyla 5 yıllık dönem için Kırcaali Bölge Müftüsü olma hakkını kazandı. Bu makama diğer aday Bulgaristan Müslümanlarının eski Başmüftüsü, şimdiki Başmüftünün özel danışmanı ve Yüksek İslam Şura'nın üyesi Fikri Sali idi. Ancak onun için sadece 3 imam oyunu verdi.
Kongrede resmi misafirler olarak Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanli Ahmed, Kırcaali Cami Encümenliği Başkanı Aptulah Şevki ve Kırcaali Yargıçlar Heyetinin Başkanı Mümün Ramadan hazır bulundular.
Kongrenin açılışı Kırcaali Merkez Camiinin imamı Erdinç Hayrulla'nın sözün en güzeli Kuran'dan ayetler okumasıyla yapıldı. Programı Bölge Müftülüğün vaizi Enver Nasuf Hoca yönetti. Seçim Komisyonunda Avni, Güner ve Sezgin Hocalar, tercih komisyonunda ise Erdinç, Aydın ve Mümin Hoca'nın yer alması oylandı.
Şabanali Ahmed müminleri selamlamasında halkla yakın olmalarından dolayı, onların problemlerini en iyi bilen kişiler olarak Başmüftülüğe iletmelerini rica etti, elinden geleni yapacaklarına kanaat getirdi. O, "Sizler halkınıza, cemaatinize sahip çıkın! Halkınıza, cemaatinize yön verin, dini açıdan bilgilendirin!" diye çağrıda bulundu.
Beyhan Mehmed, imamlara hitaben konuşmasında Başmüftülük krizine rağmen, bir yıldır Kırcaali Bölge Müftülüğü görevi sırasında yaklaşık 70 Kuranı Kerim kursları yapıldığını, bölgedeki imamların ise 22'den 30'a yükseldiğini belirtti. Her yıl Bölge Müftülüğünün kendi maddi gücüyle gidenlerden başka, uygun gördüğü iki kişiyi hacca gönderdiğini dile getirdi. Beyhan Hoca, "Büyük dini bayram ve günlerle ilgili yazılar yazdık, Kırcaali Haber sitesi ve gazetesinin aracılığıyla müminlere önemini anlatmaya çalıştık" dedi. O, Bölge Müftülüğünün bir sitesi olup, faaliyetlerin aktarılmaya çalışılacağını haber verdi.
Bundan böyle Başmüftülüğün de birinci hedefinin imamların sayısını yükseltmek olduğunu açıkladı. Beyhan Hoca, eski Bölge Müftüsü Şabanali Ahmed'in başlattığı şehirde ibadet edilen çeşitli dinler arasındaki hoşgörüyü teşvik etme yolunda çaba gösterdiğini öne sürdü.
Fikri Sali ise, genç dini adamlara ön vermek gerektiğini savundu. Bu bağlamda, 1991 yılında 28 yaşında iken Kırcaali Bölge Müftüsü, daha sonra da Başmüftü seçildiğini örnek verdi.
Sayın Sali, yaşanılan ağır Başmüftü krizini göz önüne getirerek, "İnşallah, Nedim Gencev gibi adamlarla Allah bizi bir daha sınamasın" diye dua etti. O, Momçilgrad İmam Hatip Lisesi gibi okullarda Kırcaali bölgesinden öğrencilerin çoğalması için çağrıda bulundu.
Oylamaya geçilmezden önce kongreye gelen imamlara çeşitli önerilerde bulunup, problemleri paylaşmaları için söz hakkı verildi. Birçokları, imamların Beyhan Hoca gibi kendisini tamamen dine adamış birini seçmeleri tavsiyesinde bulundular. Fotinovo imamı Cemil Hoca Müslümanlar dergisinde basılan aylık konulara göre cuma namazlarında mutlaka hutbe okunmasını tavsiye etti. Makedontsi imamı Mehmed Rufat, Türkiye'den getirilen cenaze yıkama arabasının yarattığı kolaylığa dikkat çekerken, dini konularda yetkili olmayan kişilere söz hakkı tanımamak gerektiğini savundu. Mehmed Hoca, mevlit okunan evden namaz kılınmadan çıkılmamasına ısrar etti. Boyno (İsmailler) Encümenlik Başkanı ise yeni seçilecek Bölge Müftüsünü köy camisine davet etti. Ohlüvets-Çilik imamı, gençleri camide tutmanın yolunun belirli maaşa bağlanmaları olduğunu düşünüyor. Yedi Kızlar Camisinin bir buçuk yıldır imamlığını yapan 22 yaşındaki İsmail Aydınçaylak da yaşlıların, genç imamlarda kusur aramak yerine, onları yönlendirmelerini tavsiye etti.
Kongrede 17 Haziran'a kadar ülkedeki tüm cami encümenliklerin yenilenip kayıt etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca başmüftülüğün imamlara yönelik maaş projesinin gerçekleştirilmeye başlanıldığı açıklandı.
Kırcaali Haber okuyucuları için Beyhan Mehmed Bölge Müftüsü seçimini şöyle değerlendirdi: "Bir yıldan bu yana imamlarla çok iyi geçinmeye çalıştım, davet edilen yerlere katılmaya çalıştım. Misafir olarak gelen, bazen dertli, bazen camisi için ihtiyaç duyanlara belki de bazen maddi imkanlar yüzünden yardımcı olamadık ama her zaman onları güler yüz tatlı dille karşılamaya çalıştık. Kırcaalili olmadığım halde, Kırcaali'yi seviyoruz, saygı duyuyoruz, burayı bir manada vatan edinmiş durumundayız".
Beyhan Hoca Bölge Müftüsü olmaya diğer aday gibi kendini tanıtmayışının sebebini, "İnsan profesör olur ama halk tabanına inmezse, onun profesörlüğü kitaplarda kalır. Dolayısıyla ben de insanlara eğer faydalı olduysam, faaliyetlerim beni tanıtır düşüncesiyle bunu yapmaya ihtiyaç duymadım" şeklinde açıkladı.
Beyhan Mehmed, 12 Şubat 1981 yılında Tırgovişte ilinin Omurtag Belediyesinin Obitel (Büyük Tekkeler) köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini köyünde tamamlayınca, 2000 yılında Rusçuk İmam Hatip Lisesi'nden mezun oluyor. Bir yıl Yüksek İslam Enstitüsünde okuyor, orada başarılarını takdir eden Türkiye'den gelen Hocalar onun Konya'da Devlet İlahiyat Üniversitesinde eğitimini bitirmesine vasıta oluyorlar. Burada Şabanali Hoca ile aynı dönemde eğitim görüyorlar. 2004 yılında mezun olunca, bir yıl Plovdiv'in Ustina köyünde açılan Kuran kursları yürütüyor. Aynı zamanda Filibe'de muhtelif camilerde cuma namazlarında hutbeler okuyor. 2005/ 2006 öğretim yılında Mestanlı İmam Hatip Lisesinde İslam Tarihi, Kuranı Kerim ve Fıkıh derslerini veriyor, belletmenlik (eğitmenlik) yapıyor. Ardından Şumnu'ya transfer ediliyor ve orada Bölge Müftülüğünde vaiz, Tombul Camiide imam ve Nüvvap okulunda belletmen olarak, görevlerde bulunuyor. Şabanali Ahmed'in Yüksek İslam Şura Başkanı seçilmesinden sonra da onun yerine Kırcaali Bölge Müftüsü atanıyor.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER