Bir yıl içinde devlete olan eski vergiler kapatılmalıÇarşamba, 28 Kasım 2012

Bir yıl içinde devlete olan eski vergiler kapatılmalıVergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzere Ulusal Gelir Ajansı (NAP) yetkilileri, tüm vatandaş ve şirketlerin vergi idaresinin yardımıyla 1 Ocak 2014 tarihine kadar süresi geçen tüm vergi ve sigorta borçlarını kapatmaları gerektiğini bildirdiler.

Kanun değişikliği, 1 Ocak 2008 tarihinden önce toplanan vergi ve sigorta borçlarını kapsıyor. Eğer dava açılması yüzünden durdurulmazsa, vergi yükümlülüklerinin süresi 5 yıldır.

NAP'tan, "Meclis, KDV Kanunu'nun geçici hükümler ile 10 Kanunu ve diğer vergi kanunlarında değişiklikler kabul etti, fakat çoğu metinler açıklanmadan kaldı.

Vergi süresi otomatik olarak yürürlüğe girmiyor.

Yükümlünün yazılı itirazı sonrası uygulanıyor" diye belirttiler.

Bu kanun düzenlemeleri hala resmi olarak Resmi Gazete'de yayınlanmış değil. Fakat milletvekillerinin değişiklik önerdiği metne göre, yeni kanun düzenlemesiyle vergi ödeme sırası değiştiriliyor.

Yeni hükümlere göre, süresi 1 Ocak 2008 yılında dolmuş ödenmemiş yükümlülükler için 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu'nun 169. maddesinin 4. fıkrası uygulanacak. Bu fıkrada yapılan değişiklikle bir yükümlünün NAP'ın tespit ettiği birkaç kapatılmayan yükümlülüğü varsa ve zorunlu olarak toplanılmasından önce ödeme durumunda değilse ve eğer kanunlar başka bir şeyi hükmetmezse, süresi en erken dolan borcu kapatması gerekiyor. Bu hükme göre bir vatandaş 2014 yılında mevcut bir vergi veya sigorta yükümlülüğünü ödemek istediğinde süresi dolmuş yükümlülükleri bulunuyorsa, NAP yapılan ödemeyi eski borçlara yöneltecek.


DİĞER HABERLER