Birinci sınıfa giden yaklaşık 26 bin çocuk için yardım ödeneği başvuruları onaylandıPazartesi, 30 Eylül 2019

Birinci sınıfa giden yaklaşık 26 bin çocuk için yardım ödeneği başvuruları onaylandıSosyal Yardımlar Ajansından verilen bilgiye göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa kayıtlı öğrencilerin ailelerine çocuklarının okula başlama masraflarını karşılamaları için bir kereye mahsus olarak ödenen 250 leva yardım ödeneğine ilişkin başvuruların devam ettiği bildirildi.

Başvurular, çocukların birinci sınıfa kayıt ettirilmelerinden sonra en geç 15 Ekim 2019 tarihine kadar kabul edilecek.

Sosyal Yardımlar Ajansı'nın son verilerine göre, 27 Eylül 2019 tarihi itibariyle 26 492 çocuk için 30 230 yardım ödeneği başvurusu yapıldı, onlardan 25 912'si onaylandı, 1 362'si reddedildi. Para desteğinin okul için araç gereçler şeklinde ödenmesi için hiçbir emir verilmedi.

Çocuklarının ilk defa bir devlet veya belediye okuluna kaydını yaptıran ailelerin bu yardımı almaya hakkı vardır. Başka zorunlu bir koşul da aile fertlerinin önceki 12 ayda aylık ortalama gelirinin 450 levanın altında veya eşit olmasıdır.

Bu yardım Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde engelli çocukların, yetim çocukların ve koruyucu aileler, akrabalar ve yakınlarının yanına yerleştirilen çocukların ailelerinin gelirine bakılmaksızın ödenecek.

Yardım başvurusu, başvuru sahibinin mevcut adresinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlar Müdürlüğüne yapılıyor. Başvuru formuna ek olarak önceki 12 ay için aile gelir belgesinin yanı sıra çocuğun devlet veya belediye okulunda birinci sınıfa kayıtlı olduğunu gösteren belge verilmelidir.

Yarım ödeneği, bu eğitim öğretim yılından itibaren iki aşamada ödenecek. Ödeme emri yürürlüğe girdikten sonra yardım miktarının yüzde 50'si ödenecek ve miktarın kalan yüzde 50 kısmı, çocuk eğitimine devam ederse ikinci yarıyılın başında ödenecek.

Sağlık durumu elverdiği halde çocuğun okula gitmediği ve bir eğitim öğretim yılı içinde bir ay 5.derse girmediği durumlarda ailelerinden yardım ödeneğini geri alınacak.

Geçen 2018-2019 eğitim öğretim yılında 35 550 birinci sınıf öğrencisinin ailesine bir kereye mahsus olarak ödenen 250 leva yardım verildi.


DİĞER HABERLER