Biyogaz üretebilen atık su arıtma tesisi konulu uluslararası seminer düzenlendiÇarşamba, 23 Şubat 2011

Biyogaz üretebilen atık su arıtma tesisi konulu uluslararası seminer düzenlendi Ülke genelinden 85 Belediye Başkanları ve Belediye Başkan Yardımcıları biyogaz üreten modern atık su arıtma tesisi konulu uluslararası seminerde bilgi aldılar. Kırcaali Belediyesinden de temsilci bulunan toplantı Hak ve Özgürlükler Hareketi Avrupa Birliği (AB) milletvekili Prof. Vladko Panayotov tarafından Sofya "Silver House" otelinde organize edildi.
Basına yaptığı açıklamada Prof. Panayotov, amacın bürokrasi, iş adamları ve belediyeler arasındaki mesafeyi kısaltmak olduğunu belirtti. Î, „Bunun için girişimcileri, belediye başkanlarını ve AB uzmanlarını bir araya getirdik. AB Komisyonu temsilcileri AB fonlarından alınan paraların nasıl yönetildiğini ve de Bulgaristan'da nasıl kullanacağını iyi biliyorlar. Sadece belediyeleri ve iş adamlarını heveslendirmemiz gerekiyor. Gelecekte "Avrupa II-Enerji" programına güveniyoruz" dedi.
Seminer "Çevre koruma ve temiz enerji üretimi. Atık suları temizlemede ve artık biyokütlelerinden enerji yaratmada etkili yöntemler" başlığı altında geçti. Çevre ve Su Bakanlığı Bakan Yardımcısı İvelina Vasileva Bulgaristan'da bu yönde AB kanunlarının nasıl uygulandığını anlattı. Djordj Kremlis, AB'nin çevre koruma faaliyetleri finanse etmesiyle ilgili yasa düzenlemesini tanıttı. Maykıl Par ve Griyn Karbon-Layt, biyogaz üreten su arıtma tesislerinin verdiği avantajları saydılar. Djina Stefanaku Yunanistan'ın bu alanda deneyimini paylaştı.
Forumda 2014 yılına kadar ülke nüfusunun %42,3'ünün atık suyu, atık su arıtma tesislerine ulaşmasının şart olduğu ortaya çıktı. Şu anda 10 000'den fazla nüfusa sahip yerleşim yerlerinde 58 tesis bulunuyor. Onlardan 43'ü yenilenme ihtiyacı duyuyor. 2014 yılına kadar 55 büyük ve 350 küçük atık su arıtma tesisi kurulması öngörülüyor. En büyük zorluğun tasarım ve idare kapasitesinin yeterli seviyede olmamasından ileri geldiği anlaşıldı. Gösterilen projelerin verimi düşük olup, maliyetlerin yükseltildiği öne sürülüyor. Ayrıca tasarımcı ve arıtma teknolojisi seçmenin şeffaf olmayan yöntemlerle yapıldığı iddiasında bulunuluyor. Pahalı teknoloji seçmek için açıkça lobi yapıldığı ifade ediliyor. Bu anlamda, Madan ve Haskovo'da tespit edilen örnekler verildi. Biyogaz üreten atık su arıtma tesisileriyle ilgili projeler AB'de Rekabet Yeteneği ve Yenilikler Programı dahilinde finanse ediliyor. Amaç enerji verimini yükseltme ve yenilebilir enerji kaynakları kullanmayı teşvik etmektir. Böyle projelerle ancak tüzel kişilerin aday olması belirlenmiştir. Maykıl Par, belediyelerin arıtma çamuru ve tabakaların tam olarak miktarını bilmeleri ve bir proje gerçekleştirmeyi başlamadan önce biyogazı elde etme giderlerini ve olası gelirleri hesaplamaları gerektiğini öne sürdü. Brüksel uzmanı, "Bu teknoloji sıkı denetime ihtiyaç duymakta" dedi.


DİĞER HABERLER