Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed ,Kırcaali Müslümanlarının Kadir Gecesini kutluyorCuma, 26 Ağustos 2011

Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed ,Kırcaali Müslümanlarının Kadir Gecesini kutluyor  Müslüman alemi Ramazan ayının 26'ncı ve 27'nci gününü bağlayan bu gece bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesini yaşama şerefine nail olacak. Bu sebepten dolayı Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed Kırcaali Haber okuyucuları için Kadir Gecesi ile ilgili şunları dile getirdi:
"Kırcaali Bölge Müftülüğümüz adına bölgemizde yaşayan ve dünyada kutlamasını gerçekleştirecek olan bütün Müslüman kardeşlerimizin Kadir Gecesini cani gönülden kutluyoruz, hayırlara, dünya barışına vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Kuranı Kerimde Kadir Gecesinin önemine vurgulayan Kadir Süresi mevcut. Peygamber Efendimiz 39 yaşından sonra inzivaya çekiliyor, yani mağarada yalnız başına oturuyor ve tefekkür ediyor, Allah'ı düşünüyor, onun verdiği nimetleri düşünüyor. İnsanlar nasıl olur da Allah'ın nimetleri varken putlardan medet umuyorlar diye muhasebesini yapıyor. Bütün Peygamberle ilahi vahiy getiren, Musa Alleyhisselama Tevrat'ı, İsa Alleyhisselama İncil'i, Davud Alleyhisselama Zebur'u, diğer Peygamberlere suhufları Cibril-i Emin (Cebrail) böyle bir gecede, Kadir gecesinde Hz. Muhammed'e Kuranı tebliğ etmeye başlıyor. İlk vahiy ise, "Oku, ya Muhammed" şeklinde gelmiştir. Alak Süresinin ilk beş ayeti Kadir Gecesinde nazil olmuştur. Kuranı Kerim Müslümanlara okumaya yönelik talimatla geliyor. Dikkatinizi celp ediyorum. Kadınların haklarının olmadığı, kız çocuklarının diri diri mezar gömüldüğü, içkinin sudan fazla tüketildiği, insan hakkı diye bir şeyden bahsedilmediği, güçlünün güçsüzü ezdiği bir dönemde Allahü Teâlâ bunu yapmayın, bunu yapın, namaz kılın şeklinde emir vermiyor, "Okuyun" diyor. Çünkü Müslüman okudukça zaten meselenin hikmetini, güzelliğini algılayacak ve böylelikle severek ona yaklaşacak. Peygamber Efendimizin 40 yaşında olduğu böylesine bir Kadir Gecesinde "Oku" emriyle Peygamberlik veriliyor. Dolayısıyla Kadir Gecesi Kuranı Kerimin inmeye başladığı, Peygamber Efendimize Peygamberlik tacı giydirildiği bir gecedir. Ayrıca Kadir Gecesinin anlamı kaderdir, Müslümanların kaderinin değiştiği bir gece. Çünkü bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay ise bir insanın ömrünü kuşatıyor, yani bin ay bir ömre bedel. Kuranı Kerim Nuh Alleyhisselamın, kendi döneminde tufanın yaşandığı Peygamber, 950 sene davette bulunduğunu, Allah'ın emir ve yasaklarını anlattığını haber veriyor. Biz bugün en fazla 100-120 sene yaşıyoruz. Orta yaş 60 sene. Dolayısıyla biz 950 sene yaşayan, bu zaman zarfı içerisinde Allah'ı anan, namaz kılan insanla eşit olabilir miyiz? İşte bunu soruyorlar Sahabei Güzine Efendilerimiz ve Pygamberimiz diyor ki, "Yüce Allah bu doğrultuda lütfüyle ümmeti Muhammede muamelede bulundu ve bin aydan hayırlı, yani 80 yıllık bir geceyi Kadir gecesinde lütuf olarak verdi". Kadir gecesini sadece bir gecede de aramıyoruz. Peygamber Efendimiz, "Kadir Gecesini Ramazan ayının son on gün içinde arayın" diyor. Takati yetmeyeceğini düşünerek diyor ki, "Tek günlerde arayın", sonrasında da alimlerimizin ittifakıyla Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27.gecesinde olacağı söylenmiştir. Dolayısıyla böylesine müstesna bir geceyi, olağan büyük hediyelerle, lütuflarla gelen geceyi ibadet ve taatle, Kuran okumakla geçirmek gerekiyor. Nitekim Kuranı Kerim, o gece inmeye başladıysa, bunu göz önünde bulundurarak, çok fazla Kuran okumak lazım. Peygamber Efendimize Peygamberliğin verilmesi hasebiyle de, Efendimizi Sellatü Selamlarla anmak suretiyle şefaatini unmak lazım, Kadir Gecesi Kader Gecesi olduğu için de, "Allah'ım senin çizdiğin kader doğrultusunda rızanı istiyorum" duasını edelim. Efendimizin dualarından biri zaten bu yöndedir. "Ey kaderi tayin eden Alllah'ım, bizim kaderimizi de rızan doğrultusunda şekillendir, kötülüklerden, şerden muhafaza eyle" diyerekten dua etmek lazım. Bu doğrultuda, bu duygu ve düşüncelerle bütün kardeşlerimizin Kadir Gecesini tekraren kutluyorum, Rabbim hastalara şifalar, dertli olanlara devalar, borçlu olanlara edalar, bekar olanlara hayırlı evlilikler, evli olanlara hayırlı geçimler nasip eylesin" diye duamızı yönlendiriyorum".

DİĞER HABERLER