Bölgesel Uzman Tıbbi Komisyonu'nun Çalışmaları Yeni Vali’yi EndişelendiriyorPerşembe, 04 Temmuz 2024

Bölgesel Uzman Tıbbi Komisyonu'nun Çalışmaları Yeni Vali’yi Endişelendiriyor

Resmi Murad sorunu Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürü Dr. Viktor Kirçev ile görüştü

Kırcaali Valisi Resmi Murad ve Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürü Dr. Viktor Kirçev, Bölgesel Uzman Tıbbi Komisyonu’nun (TELK) çalışmasına ilişkin yeni kuralları görüştüler. Her ikisi de rastgele tahsis ilkesinin uygulanmasının sistemin "temizlenmesine" ve bekleme listesindeki yığılma sorununun çözülmesine katkıda bulunacağını umduklarını ifade ettiler. Dr. Kırçev, farklı bölgelerde orantısızlık olduğunu, örneğin Kırcaali gibi bazı yerlerde iş yükünün aşırı fazla olduğunu ve bunun gecikmelere yol açtığını, başka yerlerde ise tıbbi komisyonların nispeten az sayıda belgeyi işlediğini açıkladı.

Yeni kurallara göre, sistem tıbbi kayıtları incelenmek üzere daha az vaka yükü olan sağlık tesislerine re'sen yönlendirecek, hastalar yerinde klinik incelemeye tabi tutulmayacak ve tamamlanan bilirkişi kararları tebligatla veya elektronik olarak iletilebilecek. Bölge Valisi, Bakanlar Kurulu kararıyla belediye hastanelerinde de TELK'lerin kurulduğunu hatırlattı.

Kırcaali bölgesinde Momçilgrad, Krumovgrad ve Ardino'da bu tür hastaneler kuruldu. Resmi Murad, bunun belgelendirme ve yeniden belgelendirme prosedürlerini büyük ölçüde hızlandıracağını ve reformun ana hedefi olan insanlar için kolaylaştıracağını umduğunu vurguladı.


DİĞER HABERLER