Bugün "Uluslararası Anadil Günü"Perşembe, 21 Şubat 2013

Bugün Sevgili Soydaşlarım,

Bugün "Uluslararası Anadil Günü"

Uluslararası Anadil Günü UNESCO tarafından 17 Kasım 1999'da 21 Şubat olarak belirlenmiş ve her yıl üye ülkeler tarafından çok dilliliği yaşatmak için kutlanmaktadır.

Bir Milletin en önemli özelliklerinden biri dilidir. Milli bilincin oluşması ve devamlılığının sağlanması için dil en önemli unsurdur.

Milletler her şeyden önce kendi kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için mutlaka ve mutlaka anadilini konuşmak zorundadır. Anadilin korunması geleceğin en önemli güvencesidir.

Balkanlar'daki Soydaşlarımızın ana dilde eğitimi ve basın-yayın faaliyetleri konusunda, yasal engellemeler, öğretmen ile araç-gereç eksikliği, ailelerin ve kamuoyumuzun duyarsızlığı gibi nedenlerden dolayı Türkçenin geleceği ne yazık ki belirsizliğini hala korumaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk diyor ki;
"Türk dili, Türk Milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk Milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk Milletinin, kalbidir, zihnidir" (1929).

Bu duygular ile Balkanlardaki Soydaşlarımızın Anadil gününü kutlarken duyarlılıklarının daha da artmasını diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN
BAL-GÖÇ ve B.G.F Genel Başkanı


DİĞER HABERLER