Bulgaristan Avrupa fonlarından yüzde 10'unu almıştırPerşembe, 27 Ocak 2011

Bulgaristan Avrupa fonlarından yüzde 10'unu almıştırAvrupa Birliği (AB) Fonları Denetimi Parlameno Komisyonu'nun sunduğu rapora göre, Bulgaristan 2010 yılında, AB yürütme programlarınca öngörülen paralardan ortalama yüzde 10,01 almayı başarmıştır. 2009 yılına bakıldığında bu rakam ancak yüzde 2,59'dur. Komisyon Başkanı Monika Panayotova raporunda, 2010 yılında Avrupa fonlarından hibe edilen paraların doğru harcanmasında gelişme kaydediyor. Bulgaristan geçen yıl en çok para "Bölge Kalkınma" Programı'nca gerçekleştirilen projelerle almıştır. Çünkü bu programa göre yapılan mali araçlar anlaşmalarında yüzde 1,8 yükselme görülüyor, ödemelerde de altı misli artma var. Yapılan mali anlaşmalar kıyaslanırsa, "İnsan Kaynakları Gelişmesi" ve "İdari Kapasitesi" programlarında ciddi ilerleme görünüyor. "İnsan Kaynakları Gelişmesi" Programı'nca alınan paralarla 2010 yılında yaklaşık 6 bin işsiz vatandaş kurs görmüştür. "Taşıma Vasıtaları" ve "Teknik Yardım" programlarınca varılan anlaşmalar yüksek düzeyde olmasa da, realize edilen projeler mali açıdan iyi yönetilmiştir.
Ülkemiz "Bulgaristan Ekonomisi'nin Rekabet Yeteneği" ve "Çevre" programlarında en az para almıştır. Bununla ilgili Panayotova, "Bu programlarda birikmiş gerileme var, fakat 2011 yılında eksikliklerin giderilmesi için önlemler alınmıştır" dedi. İfadesine göre, ihale açma ve idari yükün etkisini azaltmayla ilgili yasa düzenlemeleri yüksek seviyede geliştirilmiştir. Fakat adaylık için sunulan belgelerde ve proje raporlarında denkleşme ve bürokrasi prosedürlerinin azaltılması gereklidir. Projeler ile elektronik yolla aday olunup rapor verme yönünde de çalışmalar yapılmalıdır.
Parlamento Komisyonu'nun raporunda daha, Avrupa fonlarıyla ilgili özel yasa kabul edilmesinin gerekliliğini vurgulanıyor.


DİĞER HABERLER