BULGARİSTAN MÜSLÜMANALARI BAŞMÜFTÜLÜĞÜ: BULGARİSTANI ATILMASI GEREKEN ADIMLARI ATMAYA DAVET EDİYORUZPerşembe, 17 Haziran 2010

BULGARİSTAN MÜSLÜMANALARI BAŞMÜFTÜLÜĞÜ: BULGARİSTANI ATILMASI GEREKEN ADIMLARI ATMAYA DAVET EDİYORUZBulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, AİHM'in Dinler Kanunu'nda yapılmasını istediği değişikliklere rağmen, Bulgaristan'ın Müslümanların iç işlerine müdahale anlamında mahkeme kararları çıkardığını bildirerek, "Bulgaristan Müslümanlarının ve bütün Bulgar halkının toplumsal huzuruna halel gelmemesi için Bulgaristan hükümetini bir an evvel atılması gereken adımları atmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) Dinler Kanunu'nda yapılmasını istediği değişikliklere karşı tam bir vurdumduymazlık sergilenmeye devam edilmesinin yanı sıra, Bulgar devleti görülmedik bir hızla birbiri ardına mahkeme kararları çıkartmaktadır ki, bunlar Müslüman topluluğunun içişlerine doğrudan müdahale demektir.

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nin kararları uygulanacağı yerde. Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından yapılan baskı ve tehditler vasıtasıyla topluluğumuzun içişlerine müdahale edildiği görülmektedir. Çünkü Müslüman topluluğunun fertleri üzerinde DANS tarafından psikolojik baskı uygulanmaktadır" denildi.

Müslümanların yaşadıkları yerlerde var olan cami encümenlerinin yok edilmek istendiğinin altı çizilen açıklamada, "Aynı zamanda 14 Haziran 2010 tarihinde Başmüftülüğümüzün internet sitesi kapatılmış bulunmaktadır ki, bu ülkemizde yaşayan Müslüman halkın sesini susturma çabalarından bir tanesidir" denildi.

Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmasına rağmen Bulgaristan'da "polis devlet yöntemlerinin" uygulandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Parlamentodaki DANS'ı Denetleme Komisyonu başkanlığının ATAKA Partisinde olması ve Bojidar Dimitrov gibi profili eskiden malüm olan birisinin Başkanlığa bağlı Yurtdışındaki Bulgarlar Ajansı ve Diyanet Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı olması, uygulanan baskının perde arkası planlarının bir göstergesidir. Yukarıda zikredilen hareketlerle toplumsal huzurun bozulması, beyaz bir sayfanın kapatılması ve onun yerine karanlık geçmişi hortlatan hareketlerin uygulamaya konması hedeflenmektedir. Bu uygulamalar esnasında hiçbir rahatsızlık duyulmadan diktatör Todor Jivkov'un adı geçmektedir. Bütün bunlarla birlikte düşündürücü bir durum da şudur; bütün kurumlarıyla beraber Avrupa Birliği, insan haklan ile ilgili birçok belgeyi onaylamış olan Bulgar devletine isteklerini kabul ettirmeyi başlamamaktadır, Her şeye rağmen bizler haklı davamızı uluslararası platformda savunmaya devam edeceğiz ve Müslüman topluluğunun temsilcileri olarak Avrupa Konseyi'nin ilke ve kararlarına kulak asmayan Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkede haklarımızı ısrarla arayacağız.

Çağrımız şudur: Bundan sonra ülkemizin itibarının daha da düşürülmemesi, Bulgaristan Müslümanlarının ve bütün Bulgar halkının toplumsal huzuruna halel gelmemesi için Bulgaristan hükümetini bir an evvel atılması gereken adımları atmaya davet ediyoruz."


DİĞER HABERLER