Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansı İptal EdildiCuma, 20 Kasım 2020

Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansı İptal EdildiBulgaristan Başmüftülüğünün merkezi kolektif yönetim organı olan ve Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansı düzenleme yetkisine sahip olan Yüksek İslam Şurası, zorlu salgın koşullarında olağan toplantısını gerçekleştirdi. 18 Kasım 2020'de Sofya'da yapılan toplantıda Yüksek İslam Şurası üyeleri, 28 Kasım 2020'de yapılması planlanan Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansının organizasyonu konusunu ele aldı.

Toplantıda ana odak noktası, her beş yılda bir düzenlenen ve Bulgaristan'ın dört bir yanından yaklaşık 1000 kişinin katıldığı ulusal forumun hazırlıkları sırasında ortaya çıkan ülkedeki olağanüstü salgın durumundan kaynaklanan sorunlar oldu. Covid-19 ile enfekte olan, ölen, karantinaya alınan ve kendi kendini izole eden kişilerin arasında ulusal foruma delege seçilmiş veya müftüler, imamlar, cami encümen üyeleri, bölge müftülüklerinin çalışanları gibi katılma hakkına sahip olanlar da dahil olmak üzere birçok Müslüman olduğu endişe ve üzüntüyle kaydedildi.

Son günlerde Covid-19 ile enfekte olan insan sayısındaki keskin artış ve yaygın bir şekilde yayılmasının yanı sıra koronavirüs vaka ve ölüm sayısında artış olması eğilimi sonucunda Başmüftülük, bu yıl 28 Kasım'da planlanan ulusal forumun yapılması konusunda uygun bir çözüm bulmak için çeşitli adımlar attı. Sağlık kurumları ile ön istişarelerde bulunulduktan sonra, bölgelerdeki durumu tartışıp kapsamlı hukuki analizlerini yaptıktan sonra ve ayrıca müminlerin sağlığını ve hayatını korumak için Yüksek İslam Şurası, 28 Kasım 2020'de yapılması planlanan Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Konferansı iptal etme kararı, Bulgaristan Başmüftülüğü Tüzüğünün 22.maddesiyle bağlantılı olan 35.maddesinin 19 ve 24. fıkralarına istinaden, 25 Eylül 2020 tarihli 673 sayılı Bakanlar Kurulu kararı dikkate alınarak alındı. Sağlık Kanununun 63.maddesinin, 3. paragrafının 1,2,3,7 ve 8.fıkralarıyla bağlantılı olan 2. paragrafına istinaden ve İdari Yargılama Usulü Kanunun 73.maddesine istinaden alınan Bakanlar Kurulu kararı ile olağanüstü salgın durumunun süresi 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 30 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldı ve Sağlık Bakanlığı Başmüfettişinin önerisi üzerine Sağlık Bakanına fiziksel mesafe gereklilikleri de dahil olmak üzere geçici kısıtlayıcı önlemler getirmesi talimatı verildi. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi tarafından mektup gönderilerek Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansının yüz yüze toplantı şeklinde gerçekleştirilmemesi tavsiye edildi.

Konferansı katılımcı olmaksızın düzenlemek için yasal imkânın olmaması nedeniyle Yüksek İslam Şurası, yapılması beklenen Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansını Müslüman toplum üyelerinin yaşamını ve sağlığını tehlikeye atmayan uygun koşullar altında organize edecek. Bu bağlamda, Bulgaristan Başmüftlüğünün yasal ve düzenleyici gerekliklere uygun olarak ilgili adımlar atılacak ve alınan kararlar paydaşlara ve kamuoyuna zamanında duyurulacak.


DİĞER HABERLER