Bulgaristan'da Faaliyet Gösteren Firmalara Eleman İstihdamında AB Fonlarından Hibe DesteğiSalı, 29 Eylül 2015

Bulgaristan'da Faaliyet Gösteren Firmalara Eleman İstihdamında AB Fonlarından Hibe DesteğiSayın İş Dünyası Temsilcilerimiz,

Bulgar işletmelerine, AB fonlarından desteklenen 2014-2020 İnsan Kaynakları Gelişimi Operasyonel Programı kapsamında yer alan, "Yeni İş Yeri" finansman şeması çerçevesi içerisinde proje finansmanı sağlanıyor. Şemanın hedef kitlesi:
işsiz ve orta okuldan düşük eğitim seviyesi olan kişiler,
uzun süredir çalışmamış ve işsiz kalmış kişiler,
işsiz kalmış engelli kişiler,
54 yaş üzeri kişiler veya
29 yaş altı işsiz kişilerdir.

Hibe şeklinde sağlanacak finansmanın alt ve üst sınırları 50 000 - 391 166 Bulgar Levası (25 000 - 200 000 EUR) arasında olacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden herhangi bir finansman katkısı aranmayacak olup, büyük işletmelerden (200 çalışan ve üzeri), destekten faydalanabilmek için, %20 proje finansman payı istenecektir.

Finansman sağlanacak faaliyetler arasında:

1. İşsiz veya çalışmamış kişileri 12 ay süre için istihdam etmek (ayrıca, işveren; proje kapsamında istihdam ettiği kişilerin %50'sini proje sona erdikten sonra daha 12 ay işte tutmak zorundadır),
2. Proje kapsamında istihdam edilecek kişilere sağlanacak mesleki eğitim,
3. Proje kapsamında istihdam edilecek elemanlara "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar Becerileri" eğitimi,
4. Açılacak yeni iş yerleri ile ilgili alınacak ekipman, donanım vb. giderleri,
5. Engelli çalışanlar için ekipman veya iş yeri adaptasyonu giderleri; gerekirse tadilat işleri,
6. Engelli kişiler ile ilgilenecek mentor (her mentor en az 1 ve en fazla 7 kişiden sorumlu olabilir),
6.1 Engelli kişilerin istihdam edilmesinden öne çıkan diğer faaliyetler,
7. Proje organizasyonu ve yönetimi kapsamına düşen faaliyetler,
8. Tanıtım faaliyetleri

Proje son başvuru tarihleri:
19.11.2015 - saat 23:59
05.02.2016 - saat 23:59

Buna benzer haberleri ve bilgi notlarını Ataşeliğimizin yeni oluşturulan FACEBOOK ve TWITTER sayfalından da takip edebilirsiniz.

Önemle duyurulur.

T.C. Filibe Ticaret Ataşeliği


DİĞER HABERLER