Bulgaristan’daki Başmüftülük krizinin çözülmesine dair basın açıklamasıCumartesi, 30 Nisan 2011

Bulgaristan’daki Başmüftülük krizinin çözülmesine dair basın açıklamasıDeğerli Basın Mensupları;

20 Nisan 2011 tarihinde Sofya İstinaf Mahkemesi'nin tesis ettiği karar doğrultusunda; 12 Şubat 2011 tarihinde Bulgaristan Müslümanlarının ‘seçilmiş' Başmüftülüğü tarafından gerçekleştirilen Olağanüstü Kongre onaylanarak, ülkedeki Başmüftülük krizi sona ermiştir. Mahkemenin kararı kapsamında; Bulgaristan Müslümanlarının seçilmiş Başmüftüsü konumundaki Sayın Mustafa Hacı Aliş'i görevden alan Sofya Şehir Mahkemesi'nin kararı bozulmuş olup, İstinaf Mahkemesi'nce temyiz yolu kapalı olan bir karar verilmiştir.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından; uzun yıllardır süregelen ancak özellikle son 1 yıllık süre zarfında şiddetlenerek daha net bir biçimde kamuoyunun gündeminde yer bulan Bulgaristan Müslümanlarının Başmüftülük sorununa dair kesin bir statü tesis edilmiştir.

Her şeyden önce, Bulgaristan Müslümanları olarak bugün ulaşılan noktaya kolay gelinmediği aşikârdır. Seçilmiş Başmüftümüzü görevden alan 12 Mayıs 2010 tarihli Yüksek Mahkeme kararının ardından Bulgaristan Müslümanları tek bir vücut olarak hareket etmişler ve hak mücadelelerine başlamışlardır. Bu kapsamda; Bulgaristan'da çeşitli illerde kitlesel ölçekli protesto gösterileri yapılırken; bunun yanı sıra imza kampanyaların tertip edilmesi, ibadet yerlerimize yapılan baskınlara karşı savunmaların gerçekleştirilmesi, Başmüftülük Yönetimince konunun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların gündemine taşınması, Bulgaristan Müslümanlarının sorunlarına dair bilimsel ve akademik nitelikte toplantıların düzenlemesi gibi benzeri nitelikte bir dizi girişim gerçekleştirilmiştir. Böylece Başmüftülük kurumumuzun 100. kuruluş yılını kutladığımız bir dönemde, Bulgaristan Müslümanlarının hayatiyetine kasteden çirkin bir suikasta karşı, Azınlığımız direncini ve tepkisini ortaya koymuştur. Dolayısıyla, güncel anlamda ortaya çıkan tablo, Bulgaristan yargısının ülkedeki Müslümanlara bir jesti sonucu oluşmamış; bilakis Bulgaristan Müslümanlarının haklı ve onurlu mücadelelerinin neticesi vuku bulmuştur. Ancak yine de geç tecelli eden adaletin adalet olmadığını vurgulamak gerekir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, bundan sonraki süreçte Başmüftülük kurumunun kendi içsel işleyişine azınlık tarafından seçilen yöneticiler karar vermelidir. Zira Başmüftünün kimin olacağına son tahlilde Sofya'daki bir yargıç karar verecekse; Bulgaristan Müslümanlarınca yapılan Kongrelerin hiçbir anlamı kalmamaktadır. Dolayısıyla, Bulgaristan Müslümanlarının olağan ve olağanüstü nitelikteki Kongrelerinin sonuçlarını doğrudan karara bağlayan ve kuruma bu kapsamda önemli ölçüde hareket serbestiyeti sağlayan yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı; hâlihazırda yürürlükte bulunan Din Yasası, son 1 yılda yaşadıklarımızı bir daha yaşatmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak yeniden düzenlenmelidir.

Yaşanan bütün bu olumsuz gelişmelere ve azınlık grubumuza karşı oynanan kirli oyunlara rağmen, demokratik hak ve isteklerini yine demokratik yollarla elde etme yolunda taviz vermeksizin hareket eden Başmüftülük Yönetimi'ni can-ı gönülden kutluyoruz. Bu kapsamda, Başmüftümüz Sayın Mustafa Hacı Aliş ve Yüksek İslam Şurası Başkanı Sayın Şabanali Ahmed başta olmak üzere, değerli Başmüftülük yöneticilerine yeni dönemde başarılar diliyoruz. Verilen mücadele Bulgaristan Türk ve Müslümanları tarihindeki haklı yerini almıştır.

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.) olarak, krizin en başından itibaren seçilmiş yöneticilerimizin yanında yer alarak tarafımızı belli ettik, sürece elimizden geldiğince katkı koymaya çalıştık. Bugün Bulgaristan Türk ve Müslümanları olarak ulaştığımız neticenin haklı sevincini ve gururunu yaşamaktayız. Yeni dönem Bulgaristan Türk ve Müslümanları açısından hayırlı ve uğurlu olsun.

Kamuoyuna ve Soydaşlarımıza saygıyla duyurulur.


Prof. Dr. Emin BALKAN
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı
BURSA- 30 Nisan 2011


DİĞER HABERLER