Bulgaristan’ın demografi ve etnik haritasındaki eğilimlerÇarşamba, 20 Nisan 2011

Bulgaristan’ın demografi ve etnik haritasındaki eğilimler Demografi Politikası Merkezi'nin temsilcileri, özel bir basın toplantısında Bulgaristan'daki son nüfus sayımından verilerin, nihai olmamasına rağmen nüfusun azalması, milletin etnik içeriğinin değişmesi ve bazı bölgelerin ıssızlaşması gibi bazı olumsuz eğilimler gösterdiğini bildirdi. Uzmanlara göre sorunlarla başa çıkmak için belli bir politika gereklidir. Alınması gereken önlemler arasında Bulgarlar arasındaki doğum oranının artırılması, insanların yaşam standardının yükseltilmesi, ülke içindeki sağlık ve eğitim sistemlerinin iyileştirilmesi, iktisat alanındaki çalışmaların planlanması, bazı bölgelerin ıssızlaşmasının önüne geçilmesi ve gençlere değerlerin ışılanması yer alıyor. Bilim adamları, Bulgar nüfusunun azaldığını bir daha uyardı. Uzmanlara göre bunun ana faktörleri, doğum oranlarının düşük kalması, çocuk ölümleri oranlarının yüksek seyretmesi, ailede tek çocuk modelinin yerleşmesi, hayat süresinin azalması ve göçün artması.

Sofya Üniversitesi'nin Geoloji-Coğrafya Fakültesi'nin Dekanı ve Demografi Politikası Merkezi'nin Üyesi Prof. Petır Slaveykov, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: "Bulgaristan'ın nüfusu son 22 yıl içerisinde devamlı olarak azalıyor. Ülkemizin nüfusu, 1988 yılında yaklaşık 9 milyon iken, bugün yaklaşık 7 milyon 300 bindir. Bundan başka nüfusun, Sofya, Varna, Plovdiv, Burgas ve Blagoevgrad gibi ülkenin en büyük şehirlerinde yoğunlaşmış olduğu göze çarpıyor. Nüfusun bu şekilde bölünmesi, ekonomik, demografik ve siyasi açıdan çok elverişsizdir. Kuzeybatı Bulgaristan'daki nüfus, en hızlı bir şekilde azalıyor. Oysa ülkenin bu bölgesinde tarım için uygun olan geniş araziler vardır, ancak bunları işleyecek birileri yoktur. İşte bu yüzden Bulgar piyasasında önerilen sebze ve meyvelerin ancak üçte biri Bulgar malıdır."

Demografi Politikası Merkezi'nden Prof. Petır İvanov, Bulgaristan'daki etnik süreçlerin eğilimlerinden de kaygılı. Kendisine göre ülkemizdeki Bulgar'dan farklı etnik gruplardan insanların sayısı için tam istatistik verileri yoktur, ancak Bulgar'dan farklı etnik grupların mensuplarının ülkenin bazı bölgelerinde daha yoğun olduğu gözlemlenmektedir.

Prof. Petır İvanov, şunları belirtti: "Etnik süreçler durmuyor. Bizi kaygılandıran, insanların etnik mensubiyet açısından ülkenin belli bölge ve belediyelerinde bölünüp yoğunlaşmasıdır. Eğer şimdi var olan Bulgar nüfusu sayısındaki azalma eğilimi korunursa Bulgaristan'ın demografik haritasında ciddi değişiklikler olacak. 20 veya 30 yıl sonra Bulgarlar, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturabiliyor."


DİĞER HABERLER