BULGARİSTAN'IN TAZMİNAT İSTEMİNE BALKAN GÖÇMENLERİNDEN TEPKİÇarşamba, 06 Ocak 2010

BULGARİSTAN'IN TAZMİNAT İSTEMİNE  BALKAN GÖÇMENLERİNDEN  TEPKİ Bulgaristan'ın, 1913 yılından sonra Türkiye'den göç eden Bulgarların bırakmak zorunda kaldığı mal ve mülkleri için 10 milyar dolarlık tazminat talep etmeye hazırlanmasına Balkan göçmenleri tepki gösterdi.
Yazılı bir açıklama yapan Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan Gençoğlu, basında yer alan haberleri hayretle okuduklarını belirtti. Gençoğlu, "Kusurlu ve suçlu bir yönetim, daha 20 yıl önce yüz binlerce insanı yurtlarından yollara düşüren, evsiz barksız bırakan, hapishanelerde zulmedip öldüren bir zihniyet, kendilerini suçlu olmaktan kurtarmak için sözde suçlu aramaktadır. Bu talep, sosyal güvenlik anlaşmasıyla yerine getirme yükümlülüğünü unutup yüz binlerin Bulgaristan'da çalıştığı döneme ait haklarını vermekten kaçınmak için çeşitli bahaneler ileri sürüp masalarında imza için bekleyen dosyaları görmezden gelerek ortalığı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Yurdumuza mecburi göçle gönderilen ve uyduruk bahanelerle bekletilen yüz binlerce vatandaşımızın hakları verilmezken, komşu devlet yönetiminin bütün bunlar yokmuş gibi tavır takınması, üstelik devletimizden bazı taleplerde bulunması iyi niyetli bir tutum ve davranış içinde olmadıklarının göstergesidir. Gönül arzu ederdi ki, AB üyesi olan Bulgaristan hükümeti bir an önce gerçekleri görüp tutarsız iddiaları ve geçersiz girişimleri bıraksın. Sosyal güvenlik anlaşmasını hatırlayıp ele alsın ve haklarını bekleyenlere versin. Dünya kamuoyunu yanıltma çabalarından vazgeçmeleri en büyük temennimizdir" dedi.


DİĞER HABERLER