Çernooçene Belediye Meclisi, imar işleri ile ilgili önemli kararları onayladıPazartesi, 29 Haziran 2020

Çernooçene Belediye Meclisi, imar işleri ile ilgili önemli kararları onayladıÇernooçene (Yenipazar) Belediye Meclisi, ülkedeki olağanüstü salgın durumu koşullarında yaptığı üçüncü olağan oturumunda bu yıl bölgede yapılacak imar işleri ile ilgili önemli kararları onayladı.

Meclis üyeleri, anti-salgın önlemlerinin uygulanmasına imkanı veren Probuda 1952 Halk Kültür Evi salonunda bir araya toplandılar.

Çernooçene Belediye Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer, 13 ana madde içeren gündem taslağını oylamaya sundu.

Başlıca konulardan biri, Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman tarafından sunulan inşaat ve tadilat için yapılan sermaye giderlerine ilişkin faaliyetler listesinin güncellenmesi, 2020 yili için maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satın alınmasına ilişkin teklifin görüşülmesi ve kabul edilmesiydi.

Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, güncellemeden sonra bu sermaye harcamalarının toplam değerinin değişmediğini, ancak farklı inşaat faaliyetleri için öngörülen finansman tutarlarının değiştiğini belirtti.

Meclis, Çernooçene Belediyesi tarafından emirnameler çıkartılması ile ilgili diğer iki taslak kararı da onayladı. Onlar, Devlet Tarım Fonu lehine olup,"Çernooçene ilçesindeki yerleşim yerlerinde iç sokak ağının, kaldırımların ve onlara bitişik yerlerin rehabilitasyonu" isimli projenin ve bina stokunun modernizasyonu ve enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin önlemler uygulanması ve avlu alanlarının iyileştirilmesini içeren Çernooçene'deki Hristo Smirnenski Lisesi'nin yeniden yapılandırılması" isimli projenin sözleşmeleri kapsamında avans ödemeler yapılmasını sağlayacak.

Belediye Başkanı Aydın Osman'ın, sermaye giderleri kalemi dahilindeki hedefe yönelik sübvansiyon tutarının bir kısmının ilçe yollarında acil bakım onarım çalışmaları yapılması için harcanmasına ilişkin önerisi, Meclis üyeleri tarafından onaylandı.

Meclis üyeleri, bu yıl 2020 yılı Çernooçene Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan mülklerin yönetimi programına satılık arsalar, açık artırma ile kiraya verilecek mülkler ve küçük tarım arazileri gibi mülklerin eklenmesi önerisini de desteklediler. Orurumda başka kararlar da alındı.

İsmet İSMAİL


DİĞER HABERLER