Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov: "Rodopların gelişmesi için strateji gerekiyor"Cumartesi, 21 Mayıs 2011

Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov: Plovdiv Üniversitesinin Kırcaali "Lüben Karavelov" Şubesi dün kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladı. Etkinlikler Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'un himayesi altında geçti. Akademik çevrelerin ve üniversitelilerin doldurduğu tiyatro salonunda yapılan resmi kutlamada Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekili Lütfi Mestan, Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, "Paisiy Hilendarski" Plovdiv Üniversitesi rektörü Doç. Zapryan Kozludjov ve Kırcaali Şubesinin Müdürü Prof. Lüdmil Spasov misafir olarak yer aldılar.
Cumhurbaşkanı "Geçen 50 yılda şubenin hayatını paylaşan herkese saygılarımı ve şükranlarımı belirtmek isterim. Bugünlerde, kurumların temsilcileri arasında "Bulgaristan öğrencilerinin realize edilmesinin nasıl iyileştirilebileceği konulu bir tartışma sürüyor. Gençleri Bulgaristan'da ve doğup büyüdüğü yerlerde tutabilmek için başka bir yöntem ve araçlar bulmak zorundayız, ekonomi ve sosyal teşvikler. Bugün burada Rodop bölgesinin gelişmesi ve geleceği ile ilgili bir strateji hazırlanması gereksinimini açıkça belirtmek istiyorum" dedi. Sayın Pırvanov, bu stratejinin Avrupa Birliğinin (AB) bölgeleri geliştirmek için genel anlayışından bir parça olacağını söyledi. Pırvanov, AB'nin o kadar devletlerin değil, bölgelerin birliği olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanına göre, genç hekim ve öğretmenleri celpetmek için belli başlı sosyal paketler hazırlanmalı, genç insanlar için yeni iş yerleri açmak amacıyla gerekirse vergi kolaylıkları yaratılmalı. Biznes yapmayı teşvik etme ve başlatma, yatırım yapma, öğretim ve ek ihtisas kazanma yolları bulunmalı. Georgi Pırvanov, "Rodop bölgesi, sınır bölgesi işbirliğini, ulaştırma, elektronik, okul ve hastane altyapısını geliştirmesi gerekiyor. Benim milletvekili olarak siyasete atılmam buradan Kırcaali'den başladı. Demek ki, Kırcaali'den siyasete başlayan herkes Cumhurbaşkanı olabilir" diye belirtti. Pırvanov, eğitime daha çok para ayrılması gerektiğini düşünüyor. Eğitimin ülkenin gelişmesi için etkenlerin etkeni olduğunu söyledi. Güçlü eğitimin, demografıê sorunların çözümü için bir anahtar olduğunu savundu. Georgi Pırvanov, yüksek okulu Cumhurbaşkanlığın fahri nişanı ve diplomasıyla onurlandırdı.
HÖH milletvekili Lütfi Mestan devlet yöneticilerini eğitim alanında yapılan reformlardan dolayı tenkit etti. Milletvekili, "Bulgaristan'da yüksek eğitimin durumu bizlere bayram havası vermiyor" dedi. Sayın Mestan, Bulgaristan'ın eğitim standartları açısından Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında sonuncu yerde bulunduğunu ve hiç olmazsa, AB'deki orta standartlara ermesi gerektiğini vurguladı. Lütfi Mestan, fakat bunun mümkün olmadığına dikkat çekti. Buna sebep olarak, gelişmiş AB ülkelerinin eğitime gayri safi yurtiçi hasıladan %3 ayırdıklarını, Bulgaristan'ın ise ancak %1,5 ayırdığının altını çizdi. Lütfi Mestan, "Eğitim ve kültürün geleceği hakkında yeni ulusal görüşe ihtiyacımız var" dedi.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, "Lüben Karavelov" Şubesi olmazsa, şehrin aynısı olmayacağını düşünüyor. O, yüksek okulun şehrin kültür eğitim hayatında önemli bir rol oynadığını belirtti.
Konuşmasından sonra Hasan Azis, okulun müdürü Prof. Lüdmil Spasov'a bir büyük tablo sundu.
Prof. Spasov, okulu Doğu Rodopların Alma materi diye nitelendirerek, tarihini tanıttı. Okul 1960 yılında Anton Yugov hükümeti döneminde açılıyor. Okulun birinci müdürü Georgi Könev. Bugün okul 6 bakalorya ihtisasları sunuyor, 1320 öğrenciye sahip. Okulda, bir profesör, 4 doçent ve 8 bilim doktorları işte bulunuyor. Üniversite şubesinde okuyanlar arasında Vali İvanka Tauşanova, Kırcaali ilinde Belediye Başkanları Sebihan Mehmed, Şükran İdriz, Aydın Osman, Bahri Ömer, eski milletvekilleri Ahmed Hüseyin ve Rasim Musa'nın isimleri okundu.
Doç. Kozludjov, şubede öğrenci ilgisinin yoğun olduğunu ve kabulle hiçbir sorun yaşanmadığını dile getirdi. O, Prof. Spasov'a Plovdiv Üniversitesinin akademik yönetiminin fahri diplomasını sundu.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER