Cumhurbaşkanı Radev, İdari Davalar Kanunu'nu veto ettiSalı, 31 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Radev, İdari Davalar Kanunu'nu veto ettiCumhurbaşkanı Rumen Radev, İdari Davalar Kanunu'nda yapılan değişikliklere itiraz ederek, yeniden görüşülmesi için Meclise geri gönderdi.

Veto kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı, düzenlemenin temel anayasal ilkelerinden saptığını ve idare hukukunun geleneksel ilkelerini ve başarılarını çarpıttığını düşünmektedir. Ceza kararlarının, iktidar konumunda olanlar tarafından verildiği ve itaat gerektiren durumlarda vatandaşların ve tüzel kişiliklerin haklarının korunmasının yoğunluğu azalacaktır. Bu hükümler, idare hukukunun, idarenin yasadışı eylemlerine ve keyfiliğine karşı sıradan kişiyi savunmadaki rolünü olumsuz yönde etkileyecektir" denildi.

Devlet Başkanı, yargılama kuralları, kapalı duruşmalar, temyiz davalarına ilişkin ücretlerin önemli miktarda artırılması ve bir dizi özel yasalarda temyiz etme hakkının kaldırılması ile ilgili kanun hükümlerine karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı, savunma hakkının içeriğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tekrar tekrar yorumlandığını ve devletin bunun uygulamasının önüne yasal ve pratik engeller koymaması gerektiğini vurgulamaktadır. Radev, veto kararına gerekçe olarak şunları kaydetti: "İtiraz edilen İdari Davalar Kanunu'nda yapılan değişiklikler, belirsiz bir genel yargı yetkisi yaratarak, kabul edilen yerel yargı yetkisi ile adalet maliyetini arttırıyor, gerekçelendirilmeden temyiz davalarına ilişkin ücretlerin önemli miktarda artırılmasını öngörüyor ve özel yasalarda temyiz etme hakkını kaldırıyor ve böylece savunma hakkının uygulanması önüne tam bu tür engeller koyuyor".

Cumhurbaşkanı, bu hükümlerin idari adaletin, devlet makamları ile hukukun üstünlüğü arasında denge ve kontrol sağlayan ana faktörler arasında yer alma yeteneğini azaltacağını düşünüyor. Radev, böylece çağdaş devlette demokrasi ve hukukunun üstünlüğünün tehdit altında olduğunu söylüyor.

Bu veto Cumhurbaşkanı Radev'in dokuzuncu veto kararıdır. Geçen hafta Parlamento, Radev'in veto ettiği Özelleştirme ve Özelleştirme Sonrası Kontrol Kanunu'nu reddetti.


DİĞER HABERLER