Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile Başbakan Plamen Oreşarski, ırkçılık eylemlerini kınadılarSalı, 18 Şubat 2014

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile Başbakan Plamen Oreşarski, ırkçılık eylemlerini kınadılar Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile Başbakan Plamen Oreşarski, ırkçılık eylemlerini kınadıkları ortak bir deklarasyon yayınladılar.

Deklarasyonda, "Son günler ve haftalarda ulusun birliğini tehlikeye sokan hareketlere şahit olduk. Ötekine karşı nefret ve tahammülsüzlük aşılama, Bulgaristan vatandaşlarını birbirine karşı getirme, etnik barışla oyun oynama ve nefret dilini kullanma çabalarının kesinlikle kınanması gerekir. Bulgaristan dünyada hoşgörü, ötekini kabullenme ve saygı gösterilmesiyle anılıyor. Ülkemiz etnik barış ve Bulgaristan vatandaşlarının birliğini koruyarak, demokrasiye geçiş yaptı. Bu nedenle de Anayasa'nın başında ortak değerlerde birleştiğimiz hürriyet, barış, insan severlik, eşitlik, adalet ve hoşgörü belirtilmiştir. Anayasal ilkeler arasında olan tüm vatandaşların kanunlar önünde eşit olması demokratik bir toplumda yaşama arzumuzun işaretidir. Bu bağlamda ırk, milliyet, etnik mensubiyet, cins, köken, din, eğitim, inanış, siyasi mensubiyet, özel veya toplumsal durum veya mal varlığı farkı yapılmaksızın hakların veya imtiyazların hiçbir şekilde kısıtlanmasına izin verilmemektedir" deniliyor.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi olarak Bulgaristan'ın çağdaş seçimini yaptığına dikkat çekilerek modern ve ilerleyici bir toplum kurulmasına yönelik seçilen yolun temelinde kurumların istikrarı, ayrımcılık olmaması, ifade özgürlüğü, çoğulculuk ve din ve siyasi görüş konusunda özgür seçim yapma hakkının yattığı belirtiliyor. Tüm kurum, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve ayrı ayrı temsilcilerinin de nefret aşılanmasına karşı, toplumda gerilimin ve parçalanmanın durdurulmasına yönelik çabalar göstermesi gerektiği kaydediliyor.

Deklarasyonda, "Ölüm yıldönümü arifesinde Özgürlük Havarisi Vasil Levski'nin, etnik barışın ve ulusun birliğinin kısa vadeli siyasi amaçlara erişilmesi ve popülizm yapılması için kullanılması kabul edilemez bir şeydir" ifadesine yer veriliyor. Levski'nin halka hizmetin kendi kişisel çıkarlardan önce gelmesi gerektiğini savunduğu sözüne dikkat çekilerek, "Bunu başarmak için el ele verip birlikte hareket etmeliyiz, herkes yaptığının bedelini ödeyecek" yazıyor.

Deklarasyonun sonunda Cumhurbaşkanı ile Başbakan, "Bugün demokrasinin temel değerlerinin korunması için her zamandan çok sorumlu davranmak zorundayız. Onların her hangi birisini kaybetmemiz bizi diğer AB ülkeleriyle eşit hakka sahip olmak için yaptığımız çağdaş seçimi de kaybettirecek. Yedi milyon Bulgaristan vatandaşının hayatını ateşe atıyoruz, bunun için olgun davranmak zorundayız" diye uyarıyorlar.


DİĞER HABERLER