DEVLET HAYVANCILAĞA 70 MİLİYON LEVA AYIRDICuma, 10 Aralık 2010

DEVLET HAYVANCILAĞA 70 MİLİYON LEVA AYIRDIDevlet tarafından hayvan başına öngörülen mali yardımlar bu ay ödenmeye başlanacak. Hayvan bakıcılar alacak olan paraları başlıca zahire satın almak için harcayacaklar. Tarım Devlet Fonu'nun hesaplarına göre bu yönde 70 milyon leva ayrılmıştır. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şu anda hayvan bakıcılarının her küçük ve büyük baş hayvan için alacakları paraların tam hesabı yapılmakta. Bu uygulama yardım etmek için çok uygundur. Milli Hayvancılık Birliği Başkanı Boyko Sinapov olayı şöyle değerlendirdi: "Bence paralar doğrudan hayvanların kışın beslenmelerinde kullanılarak hayvancılık sektöründe krizle savaşta ciddi bir adım atılacak". Ona göre, sağlanacak olan mali yardım çiftliklerin genişletilmesine ve sürülerin iyileştirilmesine yeterli olmayacak. Sinapov, "Avrupa Birliği meslektaşlarımıza kıyasla yardım pek bir şey sayılmaz, çünkü pazarımız bir. Biran evvel Tarım Bakanlığı'yla beraber mali yardımın denkleştirmesine yönelik çalışmalara başlamamız lâzım" diye teklifte bulundu. Sinapov devamla: "Ìilli Veteriner Kuruluşu sisteminde mevcut olan „sanal sürü" problemi devam ediyor. Olay denetim yapan devlet kurumlarının işi. Her an yoklama yapmaya hazırız, çünkü paraların sahte hayvancılara değil, gerçek olanlara verilmesinå dikkat ediyoruz", diyerek altını çizdi. Bu tür mali yardımlar ülkemizde ikinci defa veriliyor. Geçen yıl 61 milyon leva miktarındaydı, 30 bin hayvan bakıcı arasında paylaştırıldı. Sığır başına 132 leva ödenirken, keçi ve koyun başına 30'ar leva verildi.


DİĞER HABERLER