DİLİNE HAKİM OLAMAYAN GİDİYORÇarşamba, 26 Mayıs 2010

DİLİNE HAKİM OLAMAYAN GİDİYORYurtdışındaki Bulgar Vatandaşları Ajansı Müdürü Rayna Mancukova görevinden alındı. Yurtdışındaki Bulgar vatandaşlarından sorumlu sandalyesiz bakan Bojidar Dimitrov, gerekçe olarak da müdürün devlete karşı yürüttüğü haksız muameleyi örnek gösterdi. Daha fazla açıklık getirmemeyi de "özel çalışmanın" gerektirdiğini söyledi. Mancukova'nın yaptığı açıklamadan anlaşılıyor ki 21 - 23 Mayıs tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde Bulgar vatandaşlarıyla yaptığı görüşmelerde iki kez hükümet aleyhinde "sizlere pek yararlı olamıyoruz çünkü devlet daireleri arasında gerekli iletişimin olmadığını" söylediğini duyurdu. Mancurova: "Demokrasinin olduğu saflığına kapıldım. Eğer, Çek Cumhuriyetindeki sarf ettiğim sözler devlete saygısızlık olarak algılanabilirse, o zaman kabul edebilirim, ama ben devlete karşı saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum. Millet Meclisi Başkanı Bayan Tsaçeva, bana daha orada bu durumun en yüksek kademeye taşınacağını söyledi. Bana diğer söylediği de: "mademki sizi hiç kimsenin duymadığına dair şikayet ediyorsunuz, o zaman en yüksek kademeden duyulacağınız" oldu. Maalesef bu olmadı. Birilerin beni duymasını istedim, hele de beni görevimden alanlar" dedi.


DİĞER HABERLER