Din bilgisi kırıntılarıyla, fetva verenleri kınıyoruz!Cumartesi, 22 Eylül 2012

Din bilgisi kırıntılarıyla, fetva verenleri kınıyoruz! İnsan şerefli bir varlıktır! Küçük bir kainattır. İradesiyle dinini seçer, dünya ve ahiret huzuru için emir ve yasaklarını uygulamaya koyar.

Her insanın "Malı, canı, kanı, namus ve dini" kutsaldır, dokunulmazdır! Din hassas bir alandır! Bana göre ifadeleriyle maksat hasıl olmaz, nefsi arzular hasıl olur!

Çünkü dinin müsebbibi (sahibi) Yüce Allah'tır. Ve kadınlara yönelik "Başörtüsünü" farz kılmıştır.

Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve
ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların
henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler.

Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tövbe edin ey mü'minler, umulur ki felah bulursunuz." (NUR SURESİ/31)

Tesettüre riayet eden (Başörtüsü takan) bayanlar bunu moda olsun diye değil! Allah'ın emri olduğu için yerine getirirler!

Hal böyle olunca anayasal hakkımızı, din ve vicdan özgürlüğümüzü kısıtlamaya çalışan, Müslüman bayanlara " PENGUEN" benzetmesiyle ağır bir hakarette bulunan, üstelik siyasi bir oluşumun başkanı olan Krasimir Karakaçanov'u Kınıyoruz, özür dilemesini bekliyoruz!

Kırcaali Bölge Müftülüğü


DİĞER HABERLER