Dr. Leman Raşid, ayrımcılık kurbanı olduğunu düşünüyorPerşembe, 29 Ağustos 2013

Dr. Leman Raşid, ayrımcılık kurbanı olduğunu düşünüyor2009'da Yılın Hekimi seçilen Kırcaalili Doktor Leman Raşid, bürokrasi engelleri ve kanunlardaki saçmalıklar yüzünden ayrımcılık kurbanı olduğunu söylüyor. 2009 yılından bu yana Kırcaali Hastanesi'nin Acil Yardım Bölümü Müdürü olan ünlü hekim ülkeden yüzlerce meslektaşıyla birlikte ayrımcılık kurbanı olduğu gerekçesiyle gereken kurumlara başvuruyor.

Buna sebep Tedavi Kurumları ve Sağlık Kanunu'na göre Acil Tıp, Pediatri ve İç Hastalıkları ihtisasına sahip hekimlerin aile hekimi olmaya hakkı yok. Aile hekimi, Genel Tıp okuyanlar ve 2009 yılına kadar aile hekimliği yapmış başka alanlarda ihtisaslaşmış hekimler olabilir.

Aynı zamanda 2011 yılında Sağlık Bakanlığı'nın 40 Nolu Talimatnamesi ile ihtisas sahibi olmayan doktorlar bile aile hekimlerinin hastalarını hafta sonu ve geceleyin acil yardım servislerinde tedavi edebilirler. Acil Tıp okuyan hekimlerin de Genel Tıp alanında ihtisaslaşmış olanlar gibi aynı becerileri elde ettikleri, fakat acil durumlarda uyguladıkları ortaya çıkıyor.

Dr. Raşid 2009 yılında aile hekimi olmak istiyor, fakat bu dileği reddediliyor. Bu sebepten dolayı Bölge Sağlık Müfettişliği ve Bulgaristan Hekimler Birliği'ne meseleyi arz ediyor ve hekimler camiasında bu soruyu ortaya atıyor. Şikayetine tepki verilmiyor. Bulgaristan Hekimler Birliği bu meseleye çözüm bulamayarak şikayet mektubunu Milli Sağlık Sigorta Kasası'na gönderiyor. Bu kurumun ise olayla bir ilgisi yok. Sağlık Bakanlığı tarafından Dr. Leman Raşid'e gönderilen mektupta yeterli derecede yeterlilik sahibi olmayan uzmanların Bulgaristan vatandaşlarının sağlığı açısından tehlikeli oldukları için aile hekimliği uygulamasına izin verilmediği şeklinde açıklanıyor.

Dr. Raşid, kendisinin ve aile hekimi olmak isteyen diğer meslektaşlarının da kanunlara göre ayrımcılık edildiklerini düşünüyor. O, Ayrımcılıktan Korum Komisyonu'na (KZD) da şikayet mektubu yazıyor. Şikayet şubat ayında komisyon tarafından görüşülüyor, fakat bugüne dek herhangi bir cevap verilmiş değil. KZD'nun bu mesele hakkındaki görüşü önem arz ediyor, çünkü uluslararası kurumlara başvurulması için yol açmaktadır.

Dr. Raşid, tek bir gün bile hekimlik deneyimi olmayan hekimlerin Acil Yardım servislerinde çalışmasına izin verilirken, ihtisası olan tıp doktorları veya iki ihtisas sahibi hekimlerin aile hekimi olamamasına öfkeleniyor. Dr. Raşid'in ifadesine göre bu şekilde kaynaklar değerlendirilmiyor ve kanun tasarıları ve talimatnameler hazırlanan Sağlık Bakanlığı'nda çifte standart uygulanıyor.

Acil Tıp ihtisası ve çok sayıdaki eğitim diploması ve sertifikalara rağmen Dr. Raşid, şu anda Genel Tıp okuyor. Bu ihtisası kazanması için daha iki yıl eğitim görmesi gerekiyor. O, sağlık sistemindeki ağır bürokrasinin harekete geçmesinden daha çabuk diploma sahibi olacağını düşünüyor.

Dr. Leman Raşid, "Bu olanlar bu defa da Bulgaristan'da hekimlerle alay edildiğini ve idare keyfiliğin söz konusu olduğunu gösteriyor" diye kaydetti.


DİĞER HABERLER