Dr. Müh. Hasan Azis: Devlet belediyelere yüksek elektrik ve kalorifer yakıtı fiyatları sorununu aşmasına yardımcı olmalıPazartesi, 17 Ocak 2022

Dr. Müh. Hasan Azis: Devlet belediyelere yüksek elektrik ve kalorifer yakıtı fiyatları sorununu aşmasına yardımcı olmalı

Kırcaali Belediyesinin Kasım 2021 için elektrik enerjisi ve kalorifer yakıtlarına ilişkin fatura yükü, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla iki katından fazla arttı. Bugün Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh.Hasan Azis, basına yaptığı açıklamada, “Eğitim ve sosyal güvenlik, yardım ve hizmetler alanları en büyük paya sahiptir. Sokak aydınlatması için halihazırda faturalandırılmış miktar da az değil” dedi. Kasım 2021 için toplam elektrik fatura bedellerinin 317 007 leva tutarında olduğunu, kalorifer yakıtlarına ilişkin fatura bedellerinin ise 103 020 leva olduğunu kaydeden Belediye Başkanı, 2020 yılının aynı dönemine ait fatura bedellerinin ise elektrik tüketimi için 158 280 leva, kalorifer yakıtları tüketimi içinse 55 560 leva olduğuna dikkat çekti.

Dr. Müh. Azis, “Kırcaali Belediyesi, ülkedeki diğer tüm belediyelerin durumundan bir istisna değildir. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kısıtlamaların vatandaşlar tarafından büyük ölçüde hissedilmemesi için bizler de bir tasarruf programı öngörüyoruz” diye açıklık getirdi.

Belediye Başkanının ifadesine göre, bu yeterli olmayacak, çünkü yüksek elektrik ve yakıt fiyatları belediyeleri sokak ve kaldırımların, okulların, kreşlerin, parkların onarımı için ayırdıkları sermaye harcamalarını kesintiye uğratacak.

Aralık 2021 - Mayıs 2022 dönemi için tahmini maliyetler, bu fiyatlarda elektrik enerjisi ve kalorifer yakıtlarına ilişkin fatura yükünü karşılamak için Kırcaali Belediyesinin ortalama 500 000 levaya ihtiyaç duyacağını belirtti. Bu nedenle Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB), ısıtma ve elektrik maliyetlerinin ne kadar artacağını tahmin etmek için şu anda tüm belediyelerden veri toplamaktadır.

Dr. Müh. Azis, “Belediyelerin elektrik enerjisi ve ısıtma yakıtlarına ilişkin fatura bedellerinde keskin ve önemli ölçüdeki artışlar, belediye bütçelerini olumsuz etkiliyor” dedi. Belediye Başkanının ifadesine göre, devlet, işletmeleri desteklediği gibi belediyelere de mali destek vermelidir.

Dr. Müh. Azis, “Devlet, ülke bütçesinin kabul edilmesinden hemen sonra bu sürece müdahale etmelidir. O da kriz bütçesi olmalı, çünkü Covid-19 salgını nedeniyle kriz durumundayız. Bu kriz sadece sağlık değil, gelir ve gelir getirici faaliyetler açısından aynı zamanda ekonomik bir krizdir” dedi.

Aynı zamanda NSORB Başkan Yardımcısı da olan Belediye Başkanının ifadesine göre, belediyelerin desteklenmesi yakında başlamalıdır. İlk önce destekleme tekliflerinin yeni devlet bütçesi taslağında kabul edilmesi ve hemen ardından belediyelerin fiili desteğine başlanması gerekmektedir. Bu, mart ayından sonra belediyelerin sermaye tahminlerine ilişkin taahhütlerini büyük ölçüde yerine getirebilmeleri için yapılmalıdır.


DİĞER HABERLER