Dundee Precious Metals Şirketi, Krumovgrad bölgesinde ekonominin motoruCuma, 28 Haziran 2019

Dundee Precious Metals Şirketi,  Krumovgrad bölgesinde ekonominin motoru Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi Ruhsat ve Hukuki Faaliyetler Şube Müdürü İrena Tsakova, Ekonomist Dergisi ve Bulgaristan İktisat Odası tarafından organize edilen "Biznes ve Bölgeler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Dundee Precious Metals Şirketi, Krumovgrad (Koşukavak) kasabası yakınında ilk maden ocağı işletmesi açarak edindiği deneyim ile ilçede ekonominin ve gençlerin kasabaya geri dönüşlerinin motoru haline geldi" diye ifade etti.

Büyük işletmelerin bölgelerde sosyal gelişim ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi konusundaki tartışmadan şöyle bir sonuç elde edildi: İşletmeler, yerel toplulukların yaşam ortamını ve hayatını iyileştiren girişimlere giderek daha fazla yatırım yapıyor ve yerel yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle (STK) işbirliği derinleşiyor. Konferansa katılan belediye başkanları, iş dünyası ve STK temsilcileri konu hakkında görüşlerini dile getirdiler. Birkaç tartışma toplantısında büyük sanayi kuruluşlarının gelişmekte olan bölgelerde ekonomik büyüme ve refah yaratma eğilimleri vurgulandı.

İrena Tsakova,"Büyük İşletmelerin Bölgelerin Ekonomik Gelişimi Üzerindeki Etkisi " konulu panelde Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi'nin büyük işletmenin faaliyetiyle ilgili küçük işletmelerin kurulması ve geliştirilmesi, daha küçük işletmelerin kendini geliştirme potansiyelini tartışma gibi faaliyetlerini örnek gösterdi.

Şube Müdürü, "Adatepe Maden Ocağı İşletmesi'nde 240 kişi çalışıyor. Onların dörtte biri gurbetten döndü. Kasabada inşaat ve hizmet şirketlerinin deneyimi ve iş standartlarının arttığı görülebilir. Doğrudan işimizle bağlantılı yeni küçük işletmelerin faaliyete başlaması ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek Fonu'nun startup şirketlere sunacağı finansman olanakları da ayrıca bu güzel Doğu Rodop bölgesinin ekonomik kalkınmasına yardım edecek ve destekleyecek" dedi.

artışmanın ana odağı, Bulgaristan'da küçük işletmelerin yanı sıra ekonomik kalkınmanın yaşam kalitesi ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkileri oldu. Ekonominin çeşitli yönleri ve bunların yerel toplulukların gelişimine etkileriyle ilgili iyi uygulamalar sunuldu.

Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev'in ifadesine göre, az gelişmiş bölgelere yönelik kamu kaynaklarının artırılmasının her sorunu çözeceğine inanmak tamamen yanılsamadır. Donçev," Gelecek on yıl içinde tekrar kamu kaynaklarına ihtiyaç duyacak projeleri ve inisiyatifleri değil, bu eğilimi tersine çeviren projeler ve inisiyatifler gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Pazar Ekonomisi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, büyük şirketlerin faaliyeti, yüksek ekonomik aktiviteye sahip kenar bölgeler de oluşturan ekonomik olarak gelişmiş merkezleri açıkça belirlemektedir.

Faaliyetleri mal veya hizmet sağladıkları daha büyük şirketlerle ilgili olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüdüğünü görüyoruz. Öte yandan büyük şirketler, araştırma ve yeniliklere, daha iyi bir yaşam ortamı ve nüfusun refahına yatırım yapmak için maddi olanaklara sahiptir.


DİĞER HABERLER