DÜNYAYA GELEN HER BEBEKTEN ÜÇÜNCÜSÜ EVLİLİK DIŞISalı, 15 Haziran 2010

DÜNYAYA GELEN HER BEBEKTEN ÜÇÜNCÜSÜ EVLİLİK DIŞISon yıllarda Doğu Rodopların eteğinde yaşayan ailelerde dünyaya gelen her bekten üçüncüsü evlilik dışıdır. Ülke genelindeki 2009 yılı resmi istatistiğe göre, evlilik dışı ailelerde doğup da hayatta kalmayı başaran bebekler %53,4 oranındadır. Bu doğumların %66'sının ebeveyn kaydında da babanın bilgileri yer almaktadır.

İstatistiğin yapıldığı zaman zarfı içerisinde bu rakam Kırcaali İli için % 38'dir. Kırcaali İlçesi için %43,5 iken Krumovgrad için bu yüzdelik daha az olup %41,8'dir. 7 ilçe arasında bu rakam en düşük Çernooçene'de olup %16'dır. Bu da canlı doğan her altı bebekten sadece birinin evlilik dışı dünyaya geldiğini gösteriyor.

Momçilgrad İlçesinde 2009 yılında doğan 184 bebekten 59'unun evlilik dışı olduğu ve kent ile köy bakımından bu rakam sırasıyla 29 ile 30'dur. Kirkovo'da aynı rakamlar, toplam canlı doğum 191, evlilik dışı olanlar 60. Cebel'de toplam canlı doğum 93, evlilik dışı olanlar 28, kent ile köy bakımından sırasıyla 10 ile 18'dir. Ardino'da ise toplam canlı doğum 107, evlilik dışı olanlar 40, kent ile köy bakımından sırasıyla 14 ile 26'dır.

İlde canlı doğan toplam 1719 bebekten 656'sı evlilik dışı olup ve kent ile köy bakımından da sırasıyla 339 ile 317'dir. En çok evlilik dışı çocuk Kırcaali kentinde doğarken - 275 en az da Cebel'de doğmuştur - 10.

Sözü geçen bu rakamlar arasında bulunan ailelerde doğan çocukların ebeveynlerinin bir kısmı doğum sonrası resmi nikah kıymaktadır. Bölgenin etnik yapısına göre de bu durum değişmektedir. Çoğu Türk Müslüman ailelerde resmi nikah yerine imam nikahı varken, bazı Bulgar Hıristiyan ailelerinde ise resmi ve dini nikah olmadan birlikte yaşam sürdürme hayat biçimi vardır.


DİĞER HABERLER