Ekonomik tedbirler kapsamında işletmelere 750 milyon levadan fazla destek verildiCumartesi, 27 Mart 2021

Ekonomik tedbirler kapsamında işletmelere 750 milyon levadan fazla destek verildiEkonomi Bakanı Lıçezar Borisov, yapılan olağanüstü kabine toplantısında, "Ekonomi Bakanlığı tarafından geliştirilen 10 farklı mekanizma kapsamında işletmelere 750 milyon levadan fazla, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ise 1,1 milyar levadan fazla destek ödemeleri yapıldı" diye kaydetti.

Bakan, "Milli Gelirler Ajansı (NAP) ile birlikte uygulanan prosedürle ilgili olarak işletme sermayesi destek programının ikinci aşaması devam etmekte. NAP bugüne kadar yaklaşık 7 000 şirkete 75 milyon levanın üzerinde ödeme yaptı ve bu fonların % 70'i veya 50 milyon levanın üzerinde bir tutar özellikle restoran endüstrisine ulaştı" diye altını çizdi. Borisov, bu yardımın yanı sıra mikro işletmeler için prosedür kapsamında 20 milyon levadan fazlasının restoran sektörüne ulaştığını ve orta ölçekli işletmeler için prosedür kapsamında aynı miktarda destek sağlanacağını vurguladı.

Bakan, ayrıca istihdamın korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması konusunda Başbakanı bilgilendirdi. 60/40 mekanizması kapsamında şimdiye kadar 968 milyon leva destek ödendi ve 300 000'den fazla iş korundu. Kriz karşıtı tedbiri uygulama süresi 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. 80/20 tedbiri kapsamında yaklaşık 150 milyon leva destek sağlandı ve fonlarla otelcilik ve restorancılık, ulaşım ve turizm sektörlerinde yaklaşık 30 000 iş korundu. Borisov, çalışanların ücretinin net tutarının % 100'ünü sağlayan "İşimi Koru" tedbirinin (75/0) ve uzaktan eğitim gören 14 yaşından küçük çocukları olan ebeveynlere yönelik yardımın devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bakan, "Bulgaristan Kalkınma Bankası aracılığıyla da bireyleri faizsiz kredilerle destekliyoruz. Şimdiye kadar 37 700 kişi ve 1 300 küçük ve orta ölçekli işletme bu tür bir yardım aldı ve BBR aracılığıyla yapılan toplam yardım 360 milyon leva" diye bildirdi.

Borisov, Kurtarma ve Sürdürülebilirlik Planı ile ekonomiyi dönüştürmek için önlemler alınacağına işaret etti. 900 000 000 leva tutarındaki üç fon aracılığıyla tedbirlerin uygulanması söz konusu. Beklentiler, bu fonlardan sağlanacak kaynakların önümüzdeki 2 yıl içinde işletmeler tarafından alınması yönünde. Teknolojik Modernizasyon Fonu'ndan sağlanacak kaynaklar, küçük ve orta ölçekli işletmelere 400 milyon leva tutarında hibe şeklinde verilecek. Ayrıca Yeşil Geçiş Fonu'ndan 237 500 000 leva ve Dijitalleşme Fonu'ndan 237 500 000 leva destek sağlanacak. Şirketlerin üretkenliğini, kaynak ve enerji verimliliğini artırması hedeflenmektir.

Bakan, "Hükümetin uyguladığı tüm tedbirlerin bir etkisi oldu. Bunu gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) değerine bakarak söylüyoruz - bu göstergeye göre Bulgaristan, AB ve Euro Bölgesi ortalamasına göre % 50-60 daha iyi sonuç verdi". Borisov'un ifadesine göre, ülkemizde işsizlik oranının % 7'nin altında olması, anti-salgın ve ekonomik tedbirler arasındaki dengenin korunduğunun bir başka kanıtı.


DİĞER HABERLER