Gelir vergisi beyannamesini verme süresi 3 Mayıs'ta dolacakCuma, 22 Ocak 2016

Gelir vergisi beyannamesini verme süresi 3 Mayıs'ta dolacakUlusal Gelir Ajansı (NAP) Kırcaali Ofisi Müdürü Elvan Gürkaş, şu ana kadar ofise 2015 yılı 99 gelir vergisi beyannamesi verildiğini bildirdi. Onlardan kişisel kimlik kodu (PİK) ile 14 veya nitelikli elektronik imza (KEP) ile 1 olmak üzere 15'inin internet üzerinden verildiğini belirtti.

Gürkaş'ın verdiği bilgiye göre bu yıl kişisel gelir vergisini ödeme süresi 30 Nisan tatil günü, 2 Mayıs ise Paskalya günü olması sebebiyle 3 Mayıs'ta dolacak.

NAP Kırcaali Ofisi tarafından vatandaşların gelir vergisi beyannamesini daha hızlı, daha kolay ve sorunsuz yapıldığı için elektronik yolla vermeleri tavsiye ediliyor.

Vatandaşların, kişisel gelir beyannamesini 31 Mart'tan önce vermeleri halinde o tarihte haciz uygulanması gerektiren kamu borçları yoksa ve ödemeleri gereken vergi tutarını 3 Mayıs'tan önce öderlerse, vergi miktarından yüzde 5 oranında indirim kullanabilirler.

PİK veya elektronik imzaya sahip olan vatandaşlar daha fazla hizmetten yararlanabilirler-NAP'a olan borçları, motorlu taşıtlar vergisi, evsel katı atık vergisi, emlak vergisiyle ilgili malumat alabilirler, vergi ve sigorta beyannamesi verebilirler.

Kırcaali ilinde 9 posta istasyonunda yıllık kişisel gelir vergisi beyannamesi kabul edilecek. Söz konusu posta istasyonları, Kırcaali'deki merkez postane ve Vızrojdentsi semtinde bulunan Posta Şubesi, kalan diğerleri ise tüm ilçe merkezlerindeki postaneler ve Paniçkovo (Çanakçı) köyünde bulunan Posta Şubesidir.

Bu yıl iki yenilik çocuk ve engelli çocuk sahibi olan vatandaşlara vergi kolaylığı getirilmesi imkanı olmasıdır. Vatandaşlar, vergi kolaylığından işveren aracılığıyla yararlanmamışlarsa 3 Mayıs'tan önce vergi beyan formu sunmakla bu hakkını kullanabilirler.

Çocuk sahibi olan vatandaşlara vergi kolaylığı getirilmesi vergi tabanının çocukların sayısına göre azaltılmasına imkan veriyor. Vergi tabanı reşit olmayan bir çocuk için 200 leva, iki çocuk için 400 leva, üç veya daha çok çocuk için 600 leva azaltılacak. Bu vergi kolaylığının getirilmesi için gerekli koşullar yıllık gelir vergisi beyannamesine ek olarak sunulan özel bir beyan formunda belirtilmelidir. Ayrıca beyan formuna ek olarak diğer ebeveynin vergi indiriminden faydalanmayacağına dair 2015 yılı için bir beyan formu sunması gerekir.

Engelli çocuk sahibi olan vatandaşlara vergi kolaylığı getirilmesi yüzde 50 veya yüzde 50'den fazla oranında engelli çocuklara bakanların vergi tabanının 2000 leva azaltılmasına imkan veriyor. Bu vergi kolaylığının getirilmesi için gerekli koşullar yıllık gelir vergisi beyannamesine ek olarak sunulan özel bir beyan formunda belirtilmelidir. Ayrıca beyan formuna ek olarak geçerli Özürlü Sağlık Kurulu (TELK/NELK) raporu kopyasının yanı sıra diğer ebeveynin vergi indiriminden faydalanmayacağına dair 2015 yılı için bir beyan formu sunması gerekir.

İki tür vergi kolaylığından da (çocuk ve engelli çocuklar için) yıllık vergi tabanının miktarı altında bir indirim miktarından yararlanılıyor.

Sağlık sigorta ve haklar konusunda NAP Kırcaali Ofisinden 23 Aralık 2015 tarihine kadar geriye dönük 36 ay için sağlık sigorta primlerini ödeyerek, sağlık sigorta haklarını geri kazanan vatandaşların her ay 16,80 leva tutarındaki primi ödemeyi unutmamaları çağrısı yapıldı. Çünkü tek bir ay için bile sağlık sigorta primini ödemedikleri takdirde geriye dönük 5 yıllık primlerini tekrar ödemek zorunda kalacaklar. Ödenecek eski sağlık sigorta primleri bulunuyorsa şunu da bilmeleri gerekir ki, ödeme yapılmadan önce NAP'a özel bir beyan formu vermeleri gerekecek.


DİĞER HABERLER