GERB'TEN YEREL YÖNETİMLERİ ELE GEÇİRME REFORM ÇILGINLIĞIPazar, 17 Ekim 2010

GERB'TEN YEREL YÖNETİMLERİ ELE GEÇİRME REFORM ÇILGINLIĞI GERB yönetemediği küçük belediyeleri (ilçeleri)kapatmak üzere!

Gelecek yılki seçimlerden önce 150 küçük belediye (ilçe) kapatılabilir. Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) iline bağlı Karadeniz kıyısında bulunan Albena Tatil kentinde yapılan Bulgaristan Belediyeleri Ulusal Derneğinin Yıllık Toplantısında, ülkedeki küçük belediyelerin idaresi kapatılıp diğer büyük belediyelere aktarılabileceği belli oldu. Gelecek yıl yapılacak yerel seçimden önce iktidar, bütçesi düşük ve nüfusu 6000'den az olan 150 adet belediyeyi kapatmaya düşündüğü belli oldu.

Böyle bir kararın alınması halde Kırcaali ilindeki belediyelerini idare yapısını nasıl etkileyeceğini henüz netlik kazanmadı.

Belediye başkanları Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova'yı 2011 Bütçesinin, belediyelere kendileri topladıkları vergilerden nasıl daha büyük gelir getirebilecekleri hakkından görüşmek istediler. Bu konuda açıklama yapması gerekirken, Stoyanov'a Bulgaristan'daki belediyelerin idari yapısı konusunda reform olması gerektiğini söyledi. "Sadece ilave gelirlerin kaynağının seçilmesi konu değil, seçilse bile merkez bütçe ile yerel idareler arasında ilişkiyi belirlemek için birçok hesap yapılmalı ve bu yöntem değiştirilmelidir. Bu konuyu tamamlamak, gelecek yıl yapılacak öncelikler arasındadır".

İktidar, idari reformun yapılması gerektiğine inanıyor. Stoyanova'ya göre belediyelerin birleşmesi gerekiyor. Kendi değişiyle, "küçük belediyelerin, büyük belediyelerin idari çatısı altına gerekiyor". Stoyanova'nın söylediğine göre Bulgaristan'daki 264 belediyeden 150'sinin merkez bütçeden alacağı mali kaynağın 10 milyon leva altında olduğunu, bu belediyelerin varlığını sürdürmesinin "çok düşük bir potansiyele" sahip olduğunu belirtti.

Ülkenin idari yapısı sınırlarında bir değişiklik, ancak cumhurbaşkanının kararnamesiyle yapılabilir.

Bu iktidarın ülkedeki idari yapının değiştirilmesi konusunda ilk girişimi değil. Yaz ayının sonunda GERB milletvekili Lüben Tatarski, ülke genelindeki belediyelerden yaklaşık %30'unun "birleşme ve devralma" yoluyla azaltılabileceğini söylemişti. O zaman Tatarski, bu şekilde devletin bütçe tasarrufu sağlayacağını ve yerel yönetimlerin de AB fonlarından yararlanma kapasitesini arttıracağını belirtmişti. Gerekçe olarak da bir belediyenin kurulması için yasa ile belirtilmiş olan 6000 nüfusun olması, ülke genelinde birçok belediyenin nüfusunun bu rakamın altında olduğunu ifade etmişti.

Avrupa Fonlarından sorumlu Devlet Bakanı Tomislav Donçev İl idarelerinin azaltılması gerektiğini söyledi. Bu konuda Yerelleşme Komisyonunun üç seçenek üzerinde çalıştığını belirtti. "Bu seçenekler arasında mevcut 28 ilin yarıya indirilmesi, planlama bölgelerinde olduğu gibi altıya indirgenmesi ya da mevcut yapının korunmasıdır". Bakan, iktidarın hangi seçenek üzerinde durduğunu açıklamadı.

BELEDİYELERİN HAYALİ

Bulgaristan Belediyeleri Ulusal Derneğinin Başkanı Ginka Çavdarova, ilk başlarda gelir vergisinin %2 ila %3 arası belediyelere geri gelmesi gerektiğini söyledi. Bu yolla belediye gelirlerinin 500 - 600 milyon leva artacağını belirtti. Bunun yanı sıra belediye başkanlarından, belediyelere gelir vergisinden yüzdelik geri geleceği yere katma değer vergisi yüzdesinde indirim yapılması teklifi geldiğini açıkladı.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER