Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği, Anadili Türkçenin Bulgaristan'daki Sorunları Paneli DüzenliyorPerşembe, 21 Şubat 2013

Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği, Anadili Türkçenin Bulgaristan'daki Sorunları Paneli DüzenliyorDünya genelinde dilsel ve kültürel çeşitliliğin korunması amacıyla bu yıl da 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü Avrupa Birliğine üye ülkelerde ve de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Merkezinde kutlanacak.

Örgüte göre, dilsel çeşitlilik insanlığın maddi ve manevi mirasının korunması için en güçlü araçlardan biridir.

UNESCO tam olarak karşılıklı konuşma ve bilgi paylaşımını destekleyen, çok dilliliği teşvik eden, Anadilinde öğrenimi koruyan ve böylece çok kültürlülüğü toplumsal bir değer olarak kabullenilmesini sağlayan ülkeleri etkin bir biçimde destekliyor.

Belki de hepimiz için bugün, veli olarak çocuklarımıza öğrettiğimiz dil, verdiğimiz ve öğrenmelerini istediğimiz sözcükler hakkında, diğer dillerle onları nasıl tanıştırdığımızı ve ana dilimizi bu diller karşısında nasıl değer vermekte olduğumuz konusunda iyi bir fırsat olur.

Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ile Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneğinin 23 Şubat 2013 Cumartesi günü saat 10.30'da Kırcaali Kültür Evi salonunda ortaklaşa düzenledikleri "Anadili Türkçenin Bulgaristan'daki Sorunları" konulu bir panel düzenlemektedir. Oturum esnasında, katılımcılar Bulgaristan'da yaşayan çeşitli etnik toplulukların manevi kültürün korunması biçimi olarak anadili konusuna değinecekler. Tartışmanın odak noktası okullarda anadili öğrenme sorunu olacak.


DİĞER HABERLER