‘HAK VE ÖZGÜRLÜKLER OLMADAN NE DEMOKRASİ NE GÜVENLİK OLUR!'Salı, 27 Nisan 2010

‘HAK VE ÖZGÜRLÜKLER OLMADAN NE DEMOKRASİ NE GÜVENLİK OLUR!'‘Hak ve Özgürlükler olmadan ne demokrasi ne güvenlik olur!' sloganı altında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Soya dönüş - Bulgarlaştırma, asimilasyonla ilgili 1989 Mayıs Olayları anma törenleri düzenleyecektir. Bu bilgileri Hak ve Özgürlükler Hareketi Merkez Yürütme Bürosunun olağan toplantısından sonra partinin başkan yardımcısı Hristo Biserov yapılan basın toplantısında duyurdu.

Razgrat Milletvekili Dr. Hasan Ademov Hak ve Özgürlükler Hareketinin hastalık izinlerinin ödeme şekline ve çalışanlar tarafından kazanılan yıllık kullanma izinlerinden mahrum bırakılma istenmeleri uygulamasına karşı çıkmaktadır dedi. Ona göre, başka Avrupa ülkelerinde uygulanan ve sağlık izni kullanan bir işçinin üçüncü gününün ödenmesinin işverene ait olma gerçeği pek de savunulabilir bir durum değildir. Çünkü ülkemizdeki çalışanların gelirleri Avrupa ülkelerinin çok çok gerisindedir.

HÖH Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan, Hak ve Özgürlükler Hareketi Cumhurbaşkanının ‘Akademik Personelin Gelişmesi Kanununa' uyguladığı vetoyu mecliste destekleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Pırvanov tarafından eleştirilen metinlere katıldıkları gibi, aynı şekilde HÖH milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı gibi siyasi bir kişinin eline aşırı güç geçmesine de karşılar. Mecliste kabul edilen yasaya göre Milli Eğitim Bakanı kendi takdirine bağlı olarak bilim adamlarına unvan ve derece verilmesi için başlatılan prosedürleri durdurma yetkisi ile donatıldığını da Sayın Mestan duyurdu.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Cumhurbaşkanı tarafında veto edilen ve tekrar meclise yeniden görüşülmek için geri gönderilen, ancak üzerinde değişiklik yapılmadan tekrar kabul edilen Suç Yasası'ndaki değişiklikleri Anayasa Mahkemesine taşımayı düşünüyor.


DİĞER HABERLER