"Hayırseverlik" Programınca sağlanan gıda ürünlerinin verilmesine başlandıCuma, 28 Ekim 2011

Devlet Tarım Fonundan, 1-22 Kasım 2011 tarihleri arasında "Hayırseverlik" Programınca sağlanan gıda ürünlerinin sonuncu üçüncü etabının da gerçekleştirileceği bildirildi. Şema, Devlet Tarım Fonu tarafından Bulgar Kızıl Haç (BÇK) ve Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı ile partnerlik içinde uygulanmaktadır. Bu amaçla ülke genelinde BÇK, 342'den fazla geçici olarak, gönüllülerinin gıda ürünlerini dağıttıkları merkezler kurdu. Program tümüyle Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilmektedir ve toplumun en dezavantajlı kesimlerine yöneliktir.
Bulgaristan Cumhuriyetinin "Hayırseverlik" Programının bütçesi 11 042 840 Avro miktarında ve 103 318 ton müdahale stokları, ulaşım ve idari giderler için mali kaynaklar içerir.
Gıda ürünleri, peşin olarak Sosyal Yardım Ajansı tarafından hazırlanan listeler üzere kişisel dağıtılacaklar. "Hayırseverlik" Programından yardım alma hakkına 2010/2011 yılı ısınma sezonunda "Sosyal Yardım" Müdürlüğünden enerji yardımı alan vatandaşlar sahip.
Devlet Tarım Fonu ve Tarım ve Gıda Bakanlığının girişimi üzere fakir vatandaşlara müdahale stoklarından gıda dağıtılması talimatnamesinde yapılan değişiklerle daha iki hedef grupları yardım alanlara dahil edildi. Birinci grup, 1 yaşına kadar çocuk için yardım alan anneleri ve evlat edinenleri, ikinci grup ise engelli çocuklara sahip aileleri kapsar. Bu iki yeni sosyal gruplar, daha sağlanan gıda ürünlerinin ikinci etabına dahil edilmişlerdi.
Yardım almaya sahip vatandaşların her biri, üçüncü etapta 25,220 kilogram gıda ürünleri paketi alacak. Pakette 6 kg 500 tip un, 6 kg pirinç, 2 kg irmik, 2 kg spagetti, 2 kg gofret, 6,8 kg etsiz üzüm yaprak sarması ve 0,420 kg nişasta içerir.
Gıda ürünleri sadece yardım almaya hakkı olan vatandaşların kimlik kartlarını veya noter mühürlü vekaletname göstermeleri durumunda verilir. Yardımın birinci veya ikinci etabında hakkından yararlanamayan vatandaşlar, şimdi telafi edilecekler.
Yıl sonunda üç etapta dağıtılan gıda ürünlerinden mevcut miktarda kalması durumunda, Tarım Fonundan alınan izin belgesiyle düşük sosyal statüsüne sahip vatandaşlara hizmet sunan kamu kurumlarına teslim edilecek.


DİĞER HABERLER